Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.

Wykaz Zarządzeń Wójta z 2014 r.

Lp. Treść dokumentu
1. PDFZarządzenie nr WG-VI-1-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 7.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu w szczególności-dział, rodział, paragraf na podst. planów finan. jednostek organizacyjnych na 2014 r..pdf
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr WG-VI-1-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 7.01.2014 r..pdf
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr WG-VI-1-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 7.01.2014 r..pdf
PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr WG-VI-1-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 7.01.2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr WG-VI-1-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 7.01.2014 r..pdf
2. PDFZarządzenie nr WG-VI-2-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 9.01.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
3. PDFZarządzenie nr WG-VI-3-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 15.01.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
4. PDFZarządzenie nr WG-VI-4-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 15.01.2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesiony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz. w zakr. trasy lini elektr. 400kV.pdf
5. PDFZarządzenie nr WG-VI-5-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 29.01.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
6. PDFZarządzenie nr WG-VI-6-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 31.01.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na reazlizację w 2014 r. zadania publicznego.pdf
7. PDFZarządzenie nr WG-VI-7-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 07.02.2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. przekazania w trwały zarząd jednostkom Gm. Olszanka nieruchomości.pdf
8. PDFZarządzenie nr WG-VI-8-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 07.02.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
9. PDFZarządzenie nr WG-VI-9-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 11.02.2014 r. w sprawie przekazania ZGKw Olszance zs w Czeskiej Wsi z budżetu gminy dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców.pdf
10. PDFZarządzenie nr WG-VI-10-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 14.02.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
11. PDFZarządzenie nr WG-VI-11-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 21.02.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie zadania publicznego.pdf
12. PDFZarządzenie nr WG-VI-12-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 26.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczeanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów kom. wyb..pdf
13. PDFZarządzenie nr WG-VI-13-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 28.02.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
14. PDFZarządzenie nr WG-VI-14-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 04.03.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
15. PDFZarządzenie nr WG-VI-15-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 19.03.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
16. PDFZarządzenie nr WG-VI-16-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 24.03.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
17. PDFZarządzenie nr WG-VI-17-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 31.03.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
18. PDFZarządzenie nr WG-VI-18-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 31.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji PRzetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu.pdf
19.  
20. PDFZarządzenie nr WG-VI-20-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 31.03.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
21. PDFZarządzenie nr WG-VI-21-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 03.04.2014 r. w sprawie ustanowienia kordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do PE zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.pdf
22. PDFZarządzenie nr WG-VI-22-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 03.04.2014 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.pdf
23. PDFZarządzenie nr WG-VI-23-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 07.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf
24. PDFZarządzenie nr WG-VI-24-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 09.04.2014 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr WG-VI-20-2011 Wójta Gminy Olszanka w spr. powołania Zespołu Interdysyplinarnego.pdf
25. PDFZarządzenie nr WG-VI-25-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.04.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
26. PDFZarządzenie nr WG-VI-26-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 15.04.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
27. PDFZarządzenie nr WG-VI-27-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 18.04.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z org. pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o dział. poż..pdf
28. PDFZarządzenie nr WG-VI-28-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 22.04.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
29. PDFZarządzenie nr WG-VI-29-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 22.04.2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. - Zagosp. terenu poprzez rewitalizację zbiornika wod. w Przy.pdf
30. PDFZarządzenie nr WG-VI-30-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 25.04.2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. - Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców w Obórkach.pdf
31. PDFZarządzenie nr WG-VI-31-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 30.04.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
32. PDFZarządzenie nr WG-VI-32-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 05.05.2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przepr. wyborów do PE.pdf
33. PDFZarządzenie nr WG-VI-33-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 05.05.2014 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.pdf
34. PDFZarządzenie nr WG-VI-34-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 13.05.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego .pdf
35. PDFZarządzenie nr WG-VI-35-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 16.05.2014 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. - Remont wieży ciśnień w Olszance.pdf
36. PDFZarządzenie nr WG-VI-36-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 16.05.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
37. PDFZarządzenie nr WG-VI-37-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 20.05.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
38. PDFZarządzenie nr WG-VI-38-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 23.05.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
39. PDFZarządzenie nr WG-VI-39-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 30.05.2014 r. w sprawie zmiany układy wykonaczego budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.pdf
40. PDFZarządzenie nr WG-VI-40-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 05.06.2014 r. w sprawie upoważniena kierownika GOPS w Olszance zs w Krzyż. do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodzin.pdf
41. PDFZarządzenie nr WG-VI-41-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 06.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
42. PDFZarządzenie nr WG-VI-42-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 09.06.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.pdf
43. PDFZarządzenie nr WG-VI-43-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 13.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
44. PDFZarządzenie nr WG-VI-44-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 24.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
45. PDFZarządzenie nr WG-VI-45-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 30.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
46. PDFZarządzenie nr WG-VI-46-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 01.07.2014 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.pdf
47. PDFZarządzenie nr WG-VI-47-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 02.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego.pdf
48. PDFZarządzenie nr WG-VI-48-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 02.07.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
49. PDFZarządzenie nr WG-VI-49-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 09.07.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
50. PDFZarządzenie nr WG-VI-50-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.07.2014 r. w sprawie upoważniena Kierownika GOPS w OLszance zs w KRzyż. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.pdf
51. PDFZarządzenie nr WG-VI-51-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.07.2014 r. w sprawie upoważniena Kierownika GOPS w Olszance zs w Krzyż. do prowadzenia postępowania w sprawach świad. rodzinnych.pdf
52. PDFZarządzenie nr WG-VI-52-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.07.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Olszance zs w Krzyż. do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny.pdf
53. PDFZarządzenie nr WG-VI-53-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.07.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Olszance zs w Krzyż. do prowadzenia postępowania w spr. świad. z fund. alimentacyjnego.pdf
54. PDFZarządzenie nr WG-VI-54-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.07.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Olszance zs w Krzyż. do wydawania decyzji adm. w indyw. sprawach z zakresu pom. społecznej.pdf
55. PDFZarządzenie nr WG-VI-55-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.07.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG-VI-47-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02.07.2014 roku.pdf
56. PDFZarządzenie nr WG-VI-56-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.07.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Olszance zs w Krzyż. do prowadzenia postępowania w spr. świadczeń rodzinnych.pdf
57. PDFZarządzenie nr WG-VI-57-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 30.07.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
58. PDFZarządzenie nr WG-VI-58-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 30.07.2014 r. w sprawie przekazania ZGK w Olszance zs w Czeskiej Wsi z budżetu gminy dopłaty dla I grupy aryfowej odbiorców.pdf
59. PDFZarządzenie nr WG-VI-59-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 08.08.2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z zakup podr. w ramach pomocy uczniom w 2014 r..pdf
60. PDFZarządzenie nr WG-VI-60-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 11.08.2014 r. w sprawie ustalenia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 622-4, obręb Michałów.pdf
61. PDFZarządzenie nr WG-VI-61-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 25.08.2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stan. Durekotra PZSP w Jankowicach Wielkich.pdf
62. PDFZarządzenie nr WG-VI-62-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 25.08.2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stan. Dyrektora PZSP w PRzylesiu.pdf
63. PDFZarządzenie nr WG-VI-63-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
65. PDFZarządzenie nr WG-VI-65-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 01.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przezn. na bezpłatne umieszcz. urzędowych obwieszczeń wyb. i plakatów kom. wyb..pdf
66. PDFZarządzenie nr WG-VI-66-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 01.09.2014 r. w sprawie udzielenia pełn. Dyrektorowi PZSP w Jankowichach Wielkich.pdf
67. PDFZarządzenie nr WG-VI-67-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 01.09.2014 r. w sprawie udzielenia pełn. Dyrektorowi PZSP w Przylesiu.pdf
68. PDFZarządzenie nr WG-VI-68-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 03.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
69. PDFZarządzenie nr WG-VI-69-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 11.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
70. PDFZarządzenie nr WG-VI-70-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 19.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
71. PDFZarządzenie nr WG-VI-71-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 23.09.2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu inform. Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
72. PDFZarządzenie nr WG-VI-72-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 26.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
73. PDFZarządzenie nr WG-VI-73-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 30.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
74. PDFZarządzenie nr WG-VI-74-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 01.10.2014 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku.pdf
75. PDFZarządzenie nr WG-VI-75-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 02.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
76. PDFZarządzenie nr WG-VI-76-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
77. PDFZarządzenie nr WG-VI-77-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 10.10.2014 r. w sprawie wyznaczeniaobwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach zarządz. na dzień 16.11.2014 roku.pdf
78. PDFZarządzenie nr WG-VI-78-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 15.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
79. PDFZarządzenie nr WG-VI-79-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 20.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
80. PDFZarządzenie nr WG-VI-80-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 24.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
81. PDFZarządzenie nr WG-VI-81-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 27.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowejdo przeprowadzenia post. o udzielenie zam. publicznego w trybie przetargu nieogr..pdf
82. PDFZarządzenie nr WG-VI-82-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 29.10.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
83. PDFZarządzenie nr WG-VI-83-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 31.10.2014 r. w sprawie zmiany układy wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.pdf
84. PDFZarządzenie nr WG-VI-84-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 03.11.2014 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2014 rok.pdf
85. PDFZarządzenie nr WG-VI-85-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 06.11.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
86. PDFZarządzenie nr WG-VI-86-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 13.11.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
87. PDFZarządzenie nr WG-VI-87-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 13.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowejdo przeprowadzenia post. o udzielenie zam. publicznego w trybie przetargu nieogr..pdf
88. PDFZarządzenie nr WG-VI-88-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 17.11.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf
89. PDFZarządzenie nr WG-VI-89-2014 Wójta Gm. Olszanka z dn. 25.11.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013 r..pdf

 

Wersja XML