Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka


DOCRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka


Zmiany Regulaminu Organizacyjnego

PDFZarządzenie Nr UG-2-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Olszanka.pdf

PDFUG-20-2013.pdf

PDFUG- 15-2012.pdf 

PDFUG- 29-2012.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-10-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 15.03.2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-18-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 01.07.2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-4-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.02.2010 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-17-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 4.08.2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-19-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.09.2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-6-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02.03.2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-13-2008 z dnia 1 lipca 2008r w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-2-2008 z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Olszanka.pdf

DOCZarządzenie Nr UG-7-2007 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.06.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka

DOCZarządzenie Nr UG-4-2007 Wójta Gminy Olszanka w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Olszanka

Wersja XML