Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku

 1. PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2015 rok.pdf
 2. PDFSprawozdanie GOKiS w Olszance z wykonania planu finansowego za 2015 r.pdf
 3. PDFInformacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r..pdf
 4. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawodzaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.pdf
Wersja XML