• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku

  1. PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2015 rok.pdf
  2. PDFSprawozdanie GOKiS w Olszance z wykonania planu finansowego za 2015 r.pdf
  3. PDFInformacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r..pdf
  4. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawodzaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.pdf
Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6474175
w tym miesiącu: 103729
dzisiaj: 727