Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

 1. Gmina Olszanka
  PDFBilans z wykonania budżetu jst na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFBILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - KOREKTA Nr 1.pdf
  PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFRachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
 2. Urząd Gminy
  PDFBilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
  PDFRachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r..pdf
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
  PDFRachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r..pdf
  PDFZestawienie zmian funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r..pdf
Wersja XML