Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Informacja dotycząca sposobu przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania petycji.

Podstawa prawna:

Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być:

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb zgłaszania:

Petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opłaty:
Wniesienie petycji oraz późniejsze rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Tryb odwoławczy:

  1. Wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu jej rozpatrzenia może ponowić petycję. W przypadku nie wskazania w ponownej petycji nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
  2. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2014 r. poz. 1195) – ustawa weszła w życie w dniu 6 września 2015 r.

Pliki do pobrania:

Wersja XML