Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy

DOCInformacja o wykomaniu budżetu Gminy Olszanka za III kwartał 2020 r..doc

DOCInformacja o wykomaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2020 r..doc

PDFInformacja na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok.pdf

DOCInformacja o wykomaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2020 r.doc

DOCInformacja o wykomaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2019 r.doc

DOCInformacja o wykomaniu budżetu Gminy Olszanka za III kwartał 2019 r..doc

PDFInformacja na podstawie art. 37 ustawy o finansch publicznych za 2018 rok.pdf

DOCInformacja o wykomaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2019 r.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kw.2019 r..doc

DOCInf.o wyk. bud.Gm.O-ka IV kw.2018r..doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kw.2018r.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kw. 2018r.doc

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gm. Olszanka za I kw. 2018 r.pdf

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kw.2017 r..doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gmimy Olszanka za III kw. 2017 r..doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gm. Olszanka za II kw. 2017 r.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gm. Olszanka za I kw. 2017 r..doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kw. 2016 roku.doc

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kw. 2016 r.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kw. 2016 r.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kw. 2016 r.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kw. 2015.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kw. 2015 r.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kw. 2015 r..pdf.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kw. 2015 r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kw. 2014.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kw. 2014.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2014 roku.pdf

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2014 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2013 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kwartał 2013 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2013 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2013 roku.doc 

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2012 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kwartał 2012 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2012 roku.doc 

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2012 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2011 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za III kwartał 2011 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2011 roku

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2011 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2010 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2010 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za II kwartał 2010 roku.doc 

DOCKwartalna informacja

DOCInformacja

DOCInformacja

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za IV kwartał 2009 roku.doc

DOCInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Olszanka za I kwartał 2010 roku.doc


 

Wersja XML