Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANCE Z/S W KRZYŻOWICACH
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

NIP: 747-14-15-299

Regon: 004502253

Numer konta bankowego:  29 1010 1401 0047 8922 2300 0000

email: gops@olszanka.pl

email: opsolszanka@op.pl

Telefony:

(077) 4122660

(077) 4122661

(077) 4122662

DOCStruktura organizacyjna.doc
DOCZadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.doc
RTFZasady udzielania pomocy.rtf

 • Rodzina 500+

  Brak opisu obrazka
  W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat Programu Rodzina 500+  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance informuje, że w/w ustawa wprowadzająca to świadczenie jeszcze nie weszła w życie.
  Data publikacji: 28-01-2016 08:49
 • Nowe Świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł

  Brak opisu obrazka
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance informuje, że od 1 stycznia 2016 rodzice, którzy nie mieli do tej pory praw do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, dostaną zasiłek w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok. Zasiłek przysługuje osobom, które do tej pory nie miały praw do urlopów macierzyńskich czyli studentom, osobom pracującym na podstawie umowy o dzieło, ubezpieczonym w KRUS oraz bezrobotnym / bez względu na to czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy /.
  Data publikacji: 20-01-2016 11:52
 • Informacja - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance dotycząca zmiany zasad przyznawania zasiłku rodzinnego

  Brak opisu obrazka
  W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2015 poz. 995 ) z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana zasad przyznawania zasiłku rodzinnego.
  Data publikacji: 22-12-2015 11:07
 • Informacja - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance

  Brak opisu obrazka
  Nowe kryteria  dochodowe uprawniające  do   świadczeń z pomocy społecznej
  Data publikacji: 22-09-2015 10:11
Wersja XML