Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY OLSZANKA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2 ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2019 R.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Zarządzenie Nr 85/19 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30.07.2019r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Olszanka.pdf

Wytyczne dla TKW dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów w toku kadencji 2018-2023

Wytyczne dla TKW dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów JST

Wytyczne dla TKW dotyczące ustalenia wyników głosowania i wyborów organów JST

Wzory dokumentów - wybory w toku kadencji 2018-2023

OBWIESZCZENIA  I ZARZĄDZENIA  WÓJTA GMINY OLSZANKA

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o okręgu wyborczym.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf
 

Wersja XML