Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

I. Podstawa prawna:

II. Sprawy prowadzi:

Stanowisko ds. obywatelskich, pok. nr 5
Telefon kontaktowy: 77412 96 82 wew. 110
e-mail: el@olszanka.pl


III. Udostępnianie danych

Na podstawie art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się nieodpłatnie, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

Powyższe dane mogą być udostępniane odpłatnie (art. 44h ust. 2):

Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Dokumenty

Opłatę za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ustala się w wysokości 31 zł w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłata za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według następującego wzoru:

O = K x (A+B) + M

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,

K – współczynnik wynoszący:

1,0 – do celów badawczych lub statystycznych,

1,5 – do celów badania opinii publicznej lub rynku,

A – opłata za prace informatyczne,

B – opłata za prace eksploatacyjne,

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5% wartości

       usługi.

Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.

Wersja XML