Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne na 2017r.

Podatek od nieruchomości

Lp. Do pobrania
1. PDFUchwała XVIII1412016 Rady Gminy Olszanka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomoąci.pdf
2. PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
3. PDFDEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
4. PDFDANE O NIERUCHOMOŚCIACH I ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH.pdf

 

Podatek rolny

Lp. Do pobrania
1. PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf
2. DOCInformacja w sprawie podatku rolnego.doc
3. PDFDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf
4. PDFDANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH I ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM.pdf

 

Podatek leśny

Lp. Do pobrania
1. PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf
2. DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc
3. PDFDEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.pdf
4. PDFDANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH I ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH.PDF

 

Podatek od środków transportu

Lp. Do pobrania
1. PDFUchwała w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf
2. PDFUchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/87/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf

 

 

 

Wersja XML