• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Wody Polskie

Obwieszczenia 2019

----------------------------------

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 01.07.2019 r. udzielająca pozwoleń wodnoprawnych 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 01.07.2019 r., o wydaniu decyzji – pozwoleń wodnoprawnych na usługi  wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, istniejącymi wylotami z odwodnienia linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Zachodnie – Lewin Brzeski – Brzeg od km 100,125 do km 141,700 (szlak Opole Zachodnie – Lewin Brzeski od km 112,365 do km 137,650)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 10.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód i do urządzeń wodnych – wód opadowych i rozpadowych z odwodnienia linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Zachodnie – Lewin Brzeski – Brzeg od km 111.125 do km 141,700.

 

Obwieszczenia 2018

----------------------------------

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów.pdf

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Nysy Kłodzkiej.pdf

PDFObwieszczenie nr WR.RUZ.421.49.2018.KTB Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pdf

PDFObwieszczenie z dnia 14 maja 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6311191
w tym miesiącu: 88161
dzisiaj: 5125