Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku

  1. PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku.pdf
  2. PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance za 2014 rok.pdf
Wersja XML