Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki opłat za wodę i ścieki

Wójt Gminy informuje, że na stronie BIP Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018r. została opublikowana decyzja nr WR.RET.070.109.2018.AR z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gmin: Gmina Brzeg, miasta i gminy Lewin Brzeski, gminy Olszanka, Lubsza, Skarbimierz, Oława Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Adres internetowy

PDFDecyzja WR.RET.070.109.2018.AR.pdf

PDFDecyzja nr WR.RET.070.255.2018.AR Dyrektora Regionalnego Związku Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla gminy Olszanka.pdf

Wersja XML