Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2014 - 2023.pdf
PDFUchwała nr 588-2013 RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olszanka.pdf

Wersja XML