• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85184504365908454614433936030952572431264032343400143340
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 108102
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 91791
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 43211
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 36343
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 28379
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 26697
 7. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 26569
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 23227
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 21969
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 21315
 11. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 18075
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 17416
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 16544
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16408
 15. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 16337
 16. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 16176
 17. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 15016
 18. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 14495
 19. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 14154
 20. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 14147
 21. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 13624
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13616
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13049
 24. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 12883
 25. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 12807
 26. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 12332
 27. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 11534
 28. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 11353
 29. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 11138
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 11127
 31. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10878
 32. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 10854
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10525
 34. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 10514
 35. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 10270
 36. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 10000
 37. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9899
 38. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9898
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 9892
 40. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 9632
 41. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 9590
 42. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9544
 43. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9403
 44. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9029
 45. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 8735
 46. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 8716
 47. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 8662
 48. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 8624
 49. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8538
 50. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 8350
 51. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8298
 52. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 8262
 53. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8235
 54. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 8089
 55. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 8082
 56. Wójt
  Wyświetleń: 8070
 57. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7942
 58. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 7930
 59. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 7906
 60. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7861
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7859
 62. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7502
 63. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7402
 64. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7391
 65. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7362
 66. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7362
 67. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 7310
 68. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7199
 69. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 7181
 70. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 7177
 71. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 7166
 72. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7123
 73. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7115
 74. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 7088
 75. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 7084
 76. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 7059
 77. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7057
 78. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 7054
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6735
 80. Kontrole
  Wyświetleń: 6731
 81. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6729
 82. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 6719
 83. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 6673
 84. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6532
 85. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 6524
 86. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 6514
 87. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6477
 88. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6455
 89. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6428
 90. Plany i programy
  Wyświetleń: 6417
 91. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6413
 92. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6391
 93. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6380
 94. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 6305
 95. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6264
 96. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 6246
 97. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 6233
 98. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 6163
 99. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6105
 100. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 6037
 101. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 6019
 102. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 6015
 103. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6006
 104. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6005
 105. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5982
 106. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 5943
 107. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 5907
 108. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 5872
 109. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 5870
 110. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5870
 111. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 5845
 112. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 5826
 113. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 5821
 114. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 5787
 115. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 5774
 116. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 5650
 117. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 5614
 118. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5613
 119. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 5604
 120. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5557
 121. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 5502
 122. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5489
 123. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5470
 124. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5463
 125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 5439
 126. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5394
 127. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5393
 128. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5379
 129. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5311
 130. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 5286
 131. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5282
 132. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 5270
 133. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok.
  Wyświetleń: 5249
 134. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5246
 135. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5240
 136. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5225
 137. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 5199
 138. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 5192
 139. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5191
 140. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 5168
 141. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5144
 142. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5123
 143. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5109
 144. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5073
 145. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 5037
 146. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 5014
 147. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 5011
 148. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5005
 149. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 5001
 150. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4998
 151. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4977
 152. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 4939
 153. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 4912
 154. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4905
 155. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4905
 156. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 4904
 157. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4872
 158. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 4859
 159. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 4858
 160. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 4857
 161. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 4855
 162. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 4836
 163. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4819
 164. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 4809
 165. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 4800
 166. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 4753
 167. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4745
 168. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4732
 169. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4720
 170. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 4699
 171. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4689
 172. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 4646
 173. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 4634
 174. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4563
 175. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4514
 176. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4505
 177. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 4493
 178. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4477
 179. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4473
 180. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 4453
 181. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4445
 182. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4440
 183. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4427
 184. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 4423
 185. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4419
 186. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4399
 187. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4394
 188. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4363
 189. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4354
 190. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4348
 191. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4343
 192. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4324
 193. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4314
 194. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 4283
 195. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4208
 196. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 4189
 197. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4176
 198. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 4157
 199. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 4100
 200. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4069
 201. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4062
 202. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 4042
 203. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 4026
 204. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 4026
 205. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4011
 206. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4000
 207. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3964
 208. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3939
 209. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 3914
 210. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 3905
 211. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 3885
 212. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 3874
 213. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 3836
 214. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 3833
 215. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3832
 216. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 3826
 217. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 3803
 218. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 3788
 219. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3762
 220. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 3760
 221. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 3752
 222. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 3748
 223. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3734
 224. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 3727
 225. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 3721
 226. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 3715
 227. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 3703
 228. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3701
 229. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3699
 230. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 3690
 231. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3690
 232. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3672
 233. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 3639
 234. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 3639
 235. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3637
 236. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3629
 237. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 3618
 238. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 3607
 239. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3602
 240. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 3602
 241. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3599
 242. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 3599
 243. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3561
 244. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3537
 245. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3533
 246. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3526
 247. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3524
 248. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3508
 249. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3503
 250. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3499
 251. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 3498
 252. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3486
 253. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 3476
 254. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3471
 255. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3463
 256. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3446
 257. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3437
 258. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3436
 259. Oświata
  Wyświetleń: 3430
 260. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3430
 261. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3430
 262. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3428
 263. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3425
 264. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3425
 265. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3420
 266. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3416
 267. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3412
 268. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3408
 269. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3396
 270. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3393
 271. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3388
 272. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3376
 273. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3372
 274. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3352
 275. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3336
 276. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3330
 277. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3328
 278. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3328
 279. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3326
 280. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3325
 281. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3324
 282. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3319
 283. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3307
 284. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3293
 285. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3283
 286. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3282
 287. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3281
 288. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3274
 289. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3269
 290. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 3265
 291. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3255
 292. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3254
 293. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3248
 294. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3241
 295. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3240
 296. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3217
 297. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3215
 298. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 3215
 299. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 3209
 300. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3206
 301. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3201
 302. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3198
 303. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3193
 304. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3189
 305. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 3179
 306. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3178
 307. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3176
 308. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3168
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3161
 310. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 3159
 311. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3147
 312. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3141
 313. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3128
 314. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3124
 315. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 3118
 316. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3116
 317. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3113
 318. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 3112
 319. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 3111
 320. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3107
 321. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 3091
 322. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3091
 323. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3086
 324. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 3075
 325. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 3074
 326. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 3069
 327. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3068
 328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 3060
 329. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 3051
 330. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 3050
 331. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 3040
 332. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 3036
 333. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.
  Wyświetleń: 3033
 334. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 3031
 335. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3027
 336. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 3026
 337. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 3016
 338. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3010
 339. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3007
 340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 3005
 341. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2994
 342. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 2987
 343. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 2981
 344. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 2967
 345. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 2962
 346. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 2946
 347. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2938
 348. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 2938
 349. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2935
 350. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 2929
 351. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 2926
 352. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2926
 353. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2913
 354. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2910
 355. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 2908
 356. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2906
 357. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 2902
 358. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2899
 359. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 2897
 360. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 2896
 361. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2894
 362. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 2891
 363. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2888
 364. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 2875
 365. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 2874
 366. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2869
 367. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok.
  Wyświetleń: 2869
 368. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2868
 369. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2867
 370. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2863
 371. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 2859
 372. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2856
 373. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 2852
 374. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2833
 375. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2833
 376. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2827
 377. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 2826
 378. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2822
 379. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2815
 380. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 2810
 381. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 2806
 382. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 2804
 383. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2801
 384. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2799
 385. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 2797
 386. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 2793
 387. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 2783
 388. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 2782
 389. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2777
 390. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2776
 391. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2775
 392. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2762
 393. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 2757
 394. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 2748
 395. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2744
 396. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 2741
 397. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2739
 398. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 2738
 399. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2733
 400. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2723
 401. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2716
 402. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2700
 403. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2697
 404. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2694
 405. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 2692
 406. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 2687
 407. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 2685
 408. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2685
 409. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2681
 410. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2679
 411. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 2677
 412. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 2675
 413. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2670
 414. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2644
 415. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 2642
 416. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2622
 417. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2610
 418. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2609
 419. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2605
 420. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2605
 421. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2600
 422. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2584
 423. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2572
 424. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2563
 425. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2551
 426. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2551
 427. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2546
 428. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2543
 429. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 2538
 430. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2535
 431. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2533
 432. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2516
 433. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2487
 434. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone z tytułu zmiany zatrudnienia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 2484
 435. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2470
 436. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2469
 437. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2466
 438. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2463
 439. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2445
 440. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2442
 441. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2442
 442. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2436
 443. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2436
 444. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 2411
 445. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 2360
 446. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2352
 447. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2352
 448. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2350
 449. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 2311
 450. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2306
 451. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2291
 452. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2276
 453. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2267
 454. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2261
 455. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2253
 456. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2246
 457. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2241
 458. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2238
 459. Oświadczenia majątkowe złożone z tytułu ustania stosunku pracy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2238
 460. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2238
 461. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2208
 462. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2208
 463. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2194
 464. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2194
 465. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2193
 466. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2176
 467. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2144
 468. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2140
 469. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2113
 470. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2105
 471. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2079
 472. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 2074
 473. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 2049
 474. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 2045
 475. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 2039
 476. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 2026
 477. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2010
 478. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2004
 479. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 1993
 480. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 1988
 481. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1974
 482. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1974
 483. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 1956
 484. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1956
 485. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 1955
 486. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 1944
 487. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 1938
 488. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 1933
 489. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 1910
 490. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 1907
 491. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 1892
 492. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1891
 493. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1832
 494. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 1816
 495. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 1812
 496. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1756
 497. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 1752
 498. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1746
 499. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1736
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1709
 501. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 1709
 502. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1688
 503. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 1666
 504. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1649
 505. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1631
 506. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1631
 507. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 1627
 508. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1593
 509. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1590
 510. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1576
 511. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1575
 512. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1569
 513. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 1569
 514. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1561
 515. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 1547
 516. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1505
 517. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1497
 518. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1471
 519. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1436
 520. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 1428
 521. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1427
 522. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1417
 523. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1383
 524. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1350
 525. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1340
 526. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1335
 527. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1272
 528. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1264
 529. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1254
 530. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1211
 531. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1199
 532. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1192
 533. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1189
 534. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1188
 535. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1183
 536. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 1180
 537. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1176
 538. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1174
 539. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 1161
 540. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1161
 541. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1152
 542. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1123
 543. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 1115
 544. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1104
 545. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 1089
 546. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1081
 547. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1063
 548. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 1063
 549. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1062
 550. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 1050
 551. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1048
 552. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1034
 553. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 1030
 554. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1017
 555. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 1017
 556. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1011
 557. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 1004
 558. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1001
 559. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 1001
 560. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 997
 561. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 984
 562. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 980
 563. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 971
 564. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 962
 565. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 961
 566. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 960
 567. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 959
 568. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 943
 569. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 934
 570. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 910
 571. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 909
 572. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 895
 573. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 887
 574. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 885
 575. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 881
 576. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 880
 577. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 868
 578. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 849
 579. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 844
 580. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 816
 581. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 814
 582. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 798
 583. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 797
 584. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 774
 585. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 767
 586. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 737
 587. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 726
 588. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 725
 589. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 722
 590. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 717
 591. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 697
 592. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 679
 593. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 678
 594. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 660
 595. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 653
 596. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 607
 597. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 582
 598. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 555
 599. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 537
 600. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 521
 601. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 515
 602. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 510
 603. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 509
 604. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 501
 605. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 497
 606. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 491
 607. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 463
 608. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 456
 609. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 435
 610. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 434
 611. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 432
 612. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 431
 613. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 420
 614. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 402
 615. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 401
 616. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 394
 617. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 378
 618. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 355
 619. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 343
 620. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 320
 621. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 284
 622. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 280
 623. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 276
 624. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 274
 625. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 266
 626. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019
  Wyświetleń: 252
 627. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 248
 628. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 245
 629. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 230
 630. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 225
 631. Nabór na stanowisko pracy ds. Podatków i Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 212
 632. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 207
 633. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 203
 634. Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 201
 635. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 178
 636. Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r
  Wyświetleń: 168
 637. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 166
 638. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 155
 639. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 146
 640. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku
  Wyświetleń: 141
 641. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 134
 642. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 129
 643. Zapytania ofertowe 2019 rok
  Wyświetleń: 121
 644. Głosowania imienne - XII Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019
  Wyświetleń: 118
 645. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 112
 646. Oferty złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 109
 647. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 109
 648. Zaproszenie na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019 r
  Wyświetleń: 80
 649. Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok
  Wyświetleń: 77
 650. Głosowania imienne - XIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019
  Wyświetleń: 42
Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6611533
w tym miesiącu: 71144
dzisiaj: 4679

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1