• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
851845043659084546144339360309525724312622738000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 106381
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 86159
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 42130
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 34359
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 27503
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 26114
 7. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 25374
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 22429
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 21568
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 20977
 11. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 18031
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 16818
 13. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 16000
 14. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 15918
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15909
 16. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 15892
 17. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 14614
 18. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 14199
 19. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 13974
 20. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 13486
 21. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 13175
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13112
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12864
 24. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 12605
 25. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 12547
 26. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 11838
 27. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 11173
 28. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 11046
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 10818
 30. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10750
 31. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 10580
 32. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10402
 33. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 10379
 34. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 10349
 35. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 9977
 36. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 9870
 37. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9759
 38. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 9707
 39. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9641
 40. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 9492
 41. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9435
 42. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9346
 43. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 9008
 44. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 8888
 45. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 8560
 46. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 8523
 47. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 8482
 48. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8237
 49. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 8207
 50. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 8118
 51. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8106
 52. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8044
 53. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 8002
 54. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7961
 55. Wójt
  Wyświetleń: 7839
 56. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7831
 57. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 7825
 58. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 7800
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7748
 60. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7667
 61. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7391
 62. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 7318
 63. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7277
 64. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7268
 65. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7267
 66. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 7176
 67. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7123
 68. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7050
 69. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 7049
 70. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7018
 71. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7008
 72. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 7005
 73. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 6998
 74. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 6973
 75. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 6950
 76. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 6935
 77. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 6922
 78. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6921
 79. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6633
 80. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 6623
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6620
 82. Kontrole
  Wyświetleń: 6601
 83. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 6551
 84. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6398
 85. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 6387
 86. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6357
 87. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 6349
 88. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6334
 89. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6324
 90. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6314
 91. Plany i programy
  Wyświetleń: 6293
 92. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6265
 93. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6244
 94. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 6204
 95. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6202
 96. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 6119
 97. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 6108
 98. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 6068
 99. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6010
 100. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 5919
 101. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 5917
 102. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5904
 103. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 5903
 104. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 5879
 105. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 5832
 106. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5830
 107. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 5815
 108. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5770
 109. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 5762
 110. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 5758
 111. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 5741
 112. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 5729
 113. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 5718
 114. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 5695
 115. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 5607
 116. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 5589
 117. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5537
 118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 5501
 119. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 5496
 120. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 5452
 121. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5452
 122. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5385
 123. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5371
 124. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5363
 125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 5352
 126. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5299
 127. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5298
 128. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5284
 129. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5240
 130. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5215
 131. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok.
  Wyświetleń: 5183
 132. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 5176
 133. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5163
 134. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5149
 135. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5113
 136. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 5101
 137. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 5088
 138. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 5067
 139. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5061
 140. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5043
 141. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5033
 142. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 4967
 143. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 4961
 144. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 4947
 145. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4933
 146. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 4920
 147. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4920
 148. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 4918
 149. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 4884
 150. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 4845
 151. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 4835
 152. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4834
 153. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 4814
 154. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 4804
 155. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 4787
 156. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 4781
 157. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4769
 158. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4768
 159. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 4751
 160. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4738
 161. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 4728
 162. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4721
 163. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 4715
 164. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 4676
 165. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4642
 166. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4640
 167. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4637
 168. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 4618
 169. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4604
 170. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 4582
 171. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 4560
 172. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 4538
 173. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4482
 174. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 4479
 175. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4462
 176. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 4439
 177. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4411
 178. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4409
 179. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4400
 180. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4392
 181. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4366
 182. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4354
 183. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4337
 184. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4322
 185. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4303
 186. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4300
 187. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4287
 188. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4286
 189. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4283
 190. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4251
 191. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4249
 192. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 4224
 193. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4141
 194. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 4132
 195. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 4071
 196. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4032
 197. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 4032
 198. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 3985
 199. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 3985
 200. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3984
 201. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 3975
 202. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 3953
 203. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3943
 204. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3907
 205. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 3890
 206. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3887
 207. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3875
 208. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 3843
 209. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 3818
 210. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 3798
 211. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 3785
 212. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 3777
 213. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 3776
 214. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3758
 215. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 3756
 216. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 3754
 217. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 3730
 218. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 3726
 219. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 3708
 220. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3696
 221. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 3682
 222. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 3679
 223. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 3671
 224. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3659
 225. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3648
 226. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3647
 227. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 3641
 228. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 3638
 229. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 3631
 230. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 3617
 231. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3603
 232. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3600
 233. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 3585
 234. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3575
 235. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 3554
 236. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3550
 237. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 3545
 238. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3539
 239. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 3536
 240. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 3532
 241. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3508
 242. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 3503
 243. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3473
 244. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3465
 245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3465
 246. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3449
 247. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3437
 248. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3436
 249. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3432
 250. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3430
 251. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3427
 252. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3426
 253. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 3397
 254. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3393
 255. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3381
 256. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3376
 257. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3376
 258. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3375
 259. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3368
 260. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 3368
 261. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3363
 262. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3361
 263. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3344
 264. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3342
 265. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3342
 266. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3339
 267. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3336
 268. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3325
 269. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3321
 270. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3318
 271. Oświata
  Wyświetleń: 3316
 272. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3310
 273. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3277
 274. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3271
 275. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3271
 276. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3270
 277. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3269
 278. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3269
 279. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3263
 280. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3258
 281. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3244
 282. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3244
 283. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3236
 284. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3219
 285. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3212
 286. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3207
 287. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3207
 288. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3200
 289. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3191
 290. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3191
 291. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3177
 292. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3171
 293. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3170
 294. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3167
 295. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3159
 296. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3150
 297. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3148
 298. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3143
 299. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3135
 300. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3132
 301. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3123
 302. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3109
 303. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3106
 304. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3099
 305. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 3097
 306. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3092
 307. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 3089
 308. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3087
 309. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 3080
 310. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3073
 311. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3071
 312. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3063
 313. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3046
 314. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 3045
 315. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 3043
 316. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3042
 317. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 3040
 318. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3038
 319. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 3036
 320. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3036
 321. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 3036
 322. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 3034
 323. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3029
 324. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 3019
 325. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 3012
 326. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 3008
 327. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 3000
 328. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 2994
 329. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.
  Wyświetleń: 2991
 330. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 2990
 331. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2986
 332. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 2971
 333. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2970
 334. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 2969
 335. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2969
 336. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 2966
 337. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 2957
 338. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2955
 339. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2948
 340. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 2937
 341. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2931
 342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 2911
 343. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 2903
 344. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 2897
 345. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 2897
 346. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2876
 347. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2868
 348. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 2868
 349. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 2864
 350. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2862
 351. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2856
 352. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 2854
 353. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 2854
 354. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 2854
 355. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2842
 356. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2841
 357. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 2839
 358. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2837
 359. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2832
 360. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 2828
 361. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2826
 362. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2824
 363. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok.
  Wyświetleń: 2816
 364. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 2815
 365. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 2810
 366. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 2806
 367. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2804
 368. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2802
 369. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 2794
 370. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2793
 371. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2790
 372. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2780
 373. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2780
 374. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2775
 375. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2771
 376. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2771
 377. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 2770
 378. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 2770
 379. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 2769
 380. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 2761
 381. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 2751
 382. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 2747
 383. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2747
 384. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2740
 385. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 2737
 386. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 2732
 387. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2729
 388. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 2729
 389. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2726
 390. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 2725
 391. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2716
 392. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2710
 393. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2690
 394. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 2687
 395. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2686
 396. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 2685
 397. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 2680
 398. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2679
 399. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 2675
 400. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2664
 401. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2646
 402. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2645
 403. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 2644
 404. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2642
 405. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 2635
 406. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2632
 407. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2631
 408. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2626
 409. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 2624
 410. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2623
 411. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 2614
 412. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 2612
 413. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 2594
 414. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2575
 415. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2574
 416. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2556
 417. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2555
 418. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2555
 419. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2552
 420. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2537
 421. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2523
 422. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2520
 423. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2515
 424. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2510
 425. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2509
 426. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2501
 427. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2498
 428. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2498
 429. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2497
 430. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2493
 431. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2453
 432. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone z tytułu zmiany zatrudnienia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 2449
 433. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 2444
 434. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2420
 435. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2417
 436. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2417
 437. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2416
 438. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2416
 439. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2400
 440. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2395
 441. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2392
 442. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2387
 443. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2374
 444. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 2335
 445. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2310
 446. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2305
 447. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2297
 448. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2242
 449. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2240
 450. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2227
 451. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2212
 452. Oświadczenia majątkowe złożone z tytułu ustania stosunku pracy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2206
 453. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 2205
 454. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2204
 455. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2200
 456. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2197
 457. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2196
 458. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2194
 459. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2172
 460. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2161
 461. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2137
 462. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2121
 463. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 2120
 464. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2116
 465. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2114
 466. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2113
 467. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2102
 468. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2099
 469. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2060
 470. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 2035
 471. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2030
 472. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 2011
 473. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 2002
 474. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2001
 475. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 1988
 476. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1960
 477. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 1950
 478. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 1942
 479. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1941
 480. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 1915
 481. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1911
 482. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1907
 483. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 1900
 484. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 1900
 485. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 1888
 486. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 1880
 487. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 1868
 488. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1856
 489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 1850
 490. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 1816
 491. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 1814
 492. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1781
 493. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1752
 494. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 1738
 495. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1698
 496. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 1697
 497. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1696
 498. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1672
 499. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1653
 500. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 1636
 501. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 1623
 502. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1607
 503. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1597
 504. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1593
 505. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 1574
 506. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1554
 507. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1546
 508. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1542
 509. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1534
 510. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1532
 511. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 1524
 512. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 1495
 513. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1481
 514. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1462
 515. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1442
 516. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1436
 517. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1426
 518. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1391
 519. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1388
 520. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 1357
 521. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1342
 522. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1338
 523. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 1316
 524. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1283
 525. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1268
 526. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1259
 527. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1204
 528. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1196
 529. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1177
 530. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1154
 531. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1154
 532. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1148
 533. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1147
 534. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1146
 535. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1116
 536. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1115
 537. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1111
 538. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1101
 539. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1093
 540. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1092
 541. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1076
 542. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 1067
 543. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 1051
 544. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1048
 545. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1024
 546. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 1017
 547. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1013
 548. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 1008
 549. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1007
 550. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1000
 551. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 993
 552. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 993
 553. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 974
 554. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 974
 555. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 969
 556. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 964
 557. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 961
 558. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 948
 559. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 933
 560. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 932
 561. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 930
 562. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 923
 563. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 912
 564. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 912
 565. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 905
 566. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 890
 567. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 872
 568. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 866
 569. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 853
 570. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 845
 571. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 844
 572. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 839
 573. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 813
 574. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 811
 575. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 799
 576. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 791
 577. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 787
 578. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 777
 579. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 750
 580. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 750
 581. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 736
 582. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 731
 583. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 724
 584. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 717
 585. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 693
 586. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 692
 587. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 691
 588. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 691
 589. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 674
 590. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 637
 591. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 622
 592. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 605
 593. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 601
 594. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 573
 595. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 573
 596. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 510
 597. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 503
 598. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 481
 599. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 468
 600. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 463
 601. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 457
 602. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 453
 603. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 444
 604. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 427
 605. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 421
 606. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 404
 607. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 403
 608. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 396
 609. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 394
 610. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 388
 611. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 368
 612. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 358
 613. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 347
 614. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 325
 615. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 310
 616. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 303
 617. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 287
 618. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 278
 619. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 239
 620. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 239
 621. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 205
 622. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 198
 623. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 192
 624. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 184
 625. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 180
 626. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 176
 627. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 166
 628. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 163
 629. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 153
 630. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019
  Wyświetleń: 146
 631. Nabór na stanowisko pracy ds. Podatków i Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 142
 632. Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 140
 633. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 134
 634. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 125
 635. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 110
 636. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 105
 637. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 90
 638. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 80
 639. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku
  Wyświetleń: 73
 640. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 71
 641. Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r
  Wyświetleń: 57
 642. Oferty złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 54
 643. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 53
 644. Zapytania ofertowe 2019 rok
  Wyświetleń: 50
 645. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 45
 646. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2
Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6311194
w tym miesiącu: 88164
dzisiaj: 5128