Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej
Menu redakcyjne Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8518450436590845461443393603092043300000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 104017
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 79844
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 40289
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 31867
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 26402
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 25694
 7. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 23715
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 21376
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 21076
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 20567
 11. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 17956
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 16058
 13. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 15615
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15307
 15. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 15057
 16. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 14836
 17. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 14114
 18. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 13791
 19. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 13787
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12660
 21. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 12577
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 12484
 23. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 12363
 24. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 12257
 25. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 12212
 26. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 11075
 27. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 10995
 28. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 10982
 29. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10578
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 10365
 31. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 10334
 32. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 10309
 33. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10256
 34. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 9733
 35. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9603
 36. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 9578
 37. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 9532
 38. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 9384
 39. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9353
 40. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9272
 41. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9248
 42. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 8788
 43. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 8712
 44. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 8416
 45. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 8413
 46. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 8218
 47. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 7998
 48. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 7968
 49. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 7949
 50. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 7919
 51. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 7905
 52. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7830
 53. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7797
 54. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7747
 55. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 7688
 56. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7664
 57. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 7630
 58. Wójt
  Wyświetleń: 7599
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7589
 60. Rada Gminy
  Wyświetleń: 7479
 61. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7288
 62. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7151
 63. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7139
 64. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7125
 65. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 7033
 66. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 6931
 67. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 6910
 68. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 6885
 69. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6881
 70. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6853
 71. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 6845
 72. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 6822
 73. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 6822
 74. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 6813
 75. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 6804
 76. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 6765
 77. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6748
 78. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6549
 79. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 6501
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6471
 81. Kontrole
  Wyświetleń: 6465
 82. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 6396
 83. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 6255
 84. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6238
 85. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6226
 86. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6206
 87. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6156
 88. Plany i programy
  Wyświetleń: 6150
 89. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6139
 90. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 6085
 91. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6076
 92. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 6067
 93. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6066
 94. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 5974
 95. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 5969
 96. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5906
 97. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 5894
 98. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5887
 99. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 5788
 100. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 5787
 101. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5787
 102. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 5758
 103. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 5745
 104. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 5734
 105. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 5697
 106. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 5654
 107. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5653
 108. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 5650
 109. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 5648
 110. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 5602
 111. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 5597
 112. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 5585
 113. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 5572
 114. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 5478
 115. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 5451
 116. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5422
 117. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 5377
 118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 5361
 119. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5334
 120. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 5274
 121. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5268
 122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 5263
 123. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5262
 124. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 5257
 125. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5240
 126. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5187
 127. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5180
 128. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5169
 129. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5096
 130. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5093
 131. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok.
  Wyświetleń: 5084
 132. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5076
 133. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 5062
 134. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5035
 135. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5009
 136. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 4981
 137. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 4961
 138. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 4935
 139. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 4922
 140. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 4921
 141. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 4912
 142. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 4901
 143. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 4859
 144. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4829
 145. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 4821
 146. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4803
 147. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 4797
 148. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 4768
 149. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 4739
 150. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 4719
 151. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 4718
 152. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4677
 153. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 4655
 154. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 4646
 155. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 4641
 156. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 4634
 157. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 4624
 158. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4619
 159. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 4615
 160. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4602
 161. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 4590
 162. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4588
 163. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 4579
 164. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4561
 165. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 4539
 166. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 4518
 167. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4517
 168. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4515
 169. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4444
 170. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4423
 171. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 4421
 172. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 4398
 173. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4371
 174. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 4353
 175. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4306
 176. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4304
 177. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4304
 178. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4293
 179. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4271
 180. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4269
 181. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4251
 182. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4203
 183. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4201
 184. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4197
 185. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 4182
 186. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4182
 187. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4177
 188. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4144
 189. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4129
 190. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 4120
 191. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 4061
 192. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4044
 193. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4009
 194. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 3971
 195. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 3908
 196. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 3889
 197. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 3865
 198. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3865
 199. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 3860
 200. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 3860
 201. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3794
 202. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3794
 203. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 3759
 204. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3753
 205. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3752
 206. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 3719
 207. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 3703
 208. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 3695
 209. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 3676
 210. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 3674
 211. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 3670
 212. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3662
 213. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 3654
 214. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 3620
 215. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 3616
 216. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 3606
 217. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3596
 218. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 3586
 219. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 3585
 220. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3578
 221. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3566
 222. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 3564
 223. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3553
 224. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 3552
 225. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 3549
 226. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 3548
 227. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 3530
 228. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3516
 229. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 3507
 230. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 3493
 231. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3447
 232. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 3444
 233. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 3443
 234. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3442
 235. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3442
 236. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 3432
 237. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 3432
 238. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3423
 239. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 3419
 240. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3410
 241. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3368
 242. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3366
 243. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3359
 244. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3354
 245. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3337
 246. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3328
 247. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3327
 248. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3325
 249. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3317
 250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3313
 251. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 3300
 252. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3294
 253. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3292
 254. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3286
 255. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3276
 256. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3275
 257. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3268
 258. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3263
 259. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3259
 260. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3258
 261. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 3253
 262. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3248
 263. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3241
 264. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3237
 265. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3222
 266. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3220
 267. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3214
 268. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3206
 269. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3206
 270. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3205
 271. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 3200
 272. Oświata
  Wyświetleń: 3177
 273. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3174
 274. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3169
 275. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3165
 276. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3162
 277. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3160
 278. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3158
 279. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3157
 280. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3155
 281. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 3139
 282. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3129
 283. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3121
 284. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3121
 285. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 3118
 286. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3114
 287. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3113
 288. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3111
 289. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3110
 290. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3102
 291. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3091
 292. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3086
 293. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3076
 294. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3062
 295. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3056
 296. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3056
 297. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3046
 298. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3043
 299. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3042
 300. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3030
 301. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3020
 302. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3015
 303. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3010
 304. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2998
 305. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 2992
 306. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 2991
 307. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 2990
 308. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2980
 309. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 2977
 310. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 2973
 311. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 2968
 312. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2963
 313. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 2962
 314. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2951
 315. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 2943
 316. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 2943
 317. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 2936
 318. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2935
 319. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2933
 320. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2925
 321. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.
  Wyświetleń: 2921
 322. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2917
 323. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 2913
 324. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 2900
 325. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 2900
 326. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2898
 327. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 2889
 328. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2885
 329. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 2883
 330. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 2881
 331. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 2879
 332. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 2879
 333. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 2877
 334. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 2874
 335. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 2872
 336. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 2866
 337. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 2849
 338. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2842
 339. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 2837
 340. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 2828
 341. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 2822
 342. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 2817
 343. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2814
 344. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 2809
 345. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 2805
 346. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 2800
 347. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 2793
 348. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 2788
 349. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 2788
 350. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 2783
 351. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2772
 352. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 2769
 353. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 2766
 354. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 2752
 355. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2752
 356. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2749
 357. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 2747
 358. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok.
  Wyświetleń: 2742
 359. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2742
 360. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 2742
 361. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2741
 362. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2740
 363. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2734
 364. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 2722
 365. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 2720
 366. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2719
 367. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 2717
 368. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 2714
 369. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2709
 370. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2705
 371. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2705
 372. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2703
 373. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 2690
 374. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 2689
 375. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2688
 376. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2687
 377. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 2684
 378. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 2680
 379. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2679
 380. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2678
 381. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 2665
 382. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 2664
 383. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 2663
 384. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 2661
 385. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2660
 386. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 2660
 387. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2655
 388. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 2646
 389. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2645
 390. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2637
 391. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 2628
 392. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 2627
 393. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2624
 394. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 2623
 395. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2622
 396. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 2611
 397. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2609
 398. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 2600
 399. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 2586
 400. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 2581
 401. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2579
 402. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2575
 403. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 2572
 404. Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2568
 405. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2565
 406. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2554
 407. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2551
 408. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2551
 409. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 2538
 410. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2533
 411. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 2527
 412. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 2517
 413. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2507
 414. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2505
 415. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 2498
 416. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2482
 417. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2479
 418. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 2463
 419. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2451
 420. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2450
 421. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2449
 422. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2445
 423. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2443
 424. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2442
 425. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2439
 426. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2435
 427. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2427
 428. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2419
 429. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2419
 430. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone z tytułu zmiany zatrudnienia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa
  Wyświetleń: 2386
 431. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 2376
 432. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2376
 433. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2374
 434. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2355
 435. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2350
 436. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2339
 437. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2335
 438. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2332
 439. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2316
 440. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2315
 441. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2313
 442. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2304
 443. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 2248
 444. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2235
 445. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2233
 446. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2222
 447. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2214
 448. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2164
 449. Oświadczenia majątkowe złożone z tytułu ustania stosunku pracy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2159
 450. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2147
 451. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2140
 452. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2135
 453. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2123
 454. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2123
 455. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2121
 456. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2115
 457. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2110
 458. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 2098
 459. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2097
 460. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2089
 461. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2078
 462. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2064
 463. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2046
 464. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2041
 465. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2030
 466. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2015
 467. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 1999
 468. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 1971
 469. Podatek rolny
  Wyświetleń: 1955
 470. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 1950
 471. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 1950
 472. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1936
 473. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 1923
 474. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 1920
 475. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 1904
 476. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1894
 477. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 1879
 478. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 1876
 479. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 1872
 480. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 1846
 481. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 1832
 482. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 1830
 483. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1816
 484. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 1795
 485. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1791
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 1780
 487. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 1776
 488. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 1767
 489. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 1757
 490. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1711
 491. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 1692
 492. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 1689
 493. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1638
 494. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 1633
 495. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1611
 496. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 1590
 497. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1574
 498. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 1574
 499. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1567
 500. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 1555
 501. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1534
 502. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1515
 503. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 1503
 504. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1493
 505. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1483
 506. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1475
 507. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1469
 508. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 1450
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 1448
 510. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1439
 511. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1434
 512. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1424
 513. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1416
 514. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1391
 515. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1362
 516. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1361
 517. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1356
 518. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1317
 519. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1305
 520. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 521. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1247
 522. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1217
 523. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 1217
 524. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1199
 525. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 1194
 526. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1159
 527. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1154
 528. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1113
 529. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1101
 530. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1095
 531. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1081
 532. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1077
 533. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1076
 534. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1060
 535. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1032
 536. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1028
 537. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1027
 538. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1024
 539. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1024
 540. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1021
 541. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 993
 542. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 978
 543. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 967
 544. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 958
 545. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 949
 546. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 944
 547. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 933
 548. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 932
 549. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 922
 550. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 910
 551. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 906
 552. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 904
 553. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 899
 554. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 894
 555. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 893
 556. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 883
 557. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 878
 558. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 862
 559. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 859
 560. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 846
 561. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 845
 562. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 841
 563. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 817
 564. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 813
 565. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 812
 566. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 791
 567. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 789
 568. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 780
 569. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 779
 570. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 768
 571. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 749
 572. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 742
 573. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 725
 574. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 709
 575. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 701
 576. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 700
 577. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 697
 578. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 683
 579. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 681
 580. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 675
 581. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 670
 582. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 667
 583. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 665
 584. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 651
 585. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 650
 586. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 649
 587. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 630
 588. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 628
 589. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 614
 590. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 601
 591. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 535
 592. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 523
 593. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 498
 594. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 493
 595. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 467
 596. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 442
 597. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 379
 598. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 371
 599. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 368
 600. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 367
 601. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 361
 602. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 361
 603. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 355
 604. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 355
 605. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 347
 606. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 340
 607. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 339
 608. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 326
 609. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 303
 610. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 297
 611. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 280
 612. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 276
 613. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 264
 614. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 247
 615. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 216
 616. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 201
 617. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 178
 618. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 166
 619. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 162
 620. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 157
 621. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 144
 622. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 142
 623. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 134
 624. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 118
 625. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 100
 626. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 94
 627. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 79
 628. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 53
 629. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 50
 630. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 40
 631. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 26
 632. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 24
 633. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 15
 634. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 5

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6022968
w tym miesiącu: 62626
dzisiaj: 4078