Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
465126064342917711800000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
851845043659084546144339360309525724312640323434003857447591
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 115395
 2. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 103714
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 46874
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 42258
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 31205
 6. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 29807
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 27970
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 25422
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 23063
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 22365
 11. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 20080
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 18990
 13. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 18289
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17563
 15. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 17260
 16. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 17003
 17. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 16260
 18. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 15977
 19. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 15459
 20. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15096
 21. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 14836
 22. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 14639
 23. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 14549
 24. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 13797
 25. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 13665
 26. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 13664
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13454
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 11918
 29. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 11807
 30. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 11642
 31. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 11637
 32. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 11415
 33. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11307
 34. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 11102
 35. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 11058
 36. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 10848
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10836
 38. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 10509
 39. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 10377
 40. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 10358
 41. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 10282
 42. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9992
 43. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 9944
 44. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9669
 45. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9563
 46. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 9496
 47. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9436
 48. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9178
 49. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 9127
 50. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 8999
 51. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8919
 52. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8900
 53. Wójt
  Wyświetleń: 8640
 54. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 8623
 55. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 8417
 56. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 8377
 57. Rada Gminy
  Wyświetleń: 8363
 58. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 8324
 59. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8272
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8208
 61. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 8184
 62. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8044
 63. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7889
 64. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 7732
 65. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 7715
 66. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 7662
 67. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 7605
 68. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 7598
 69. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 7594
 70. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 7550
 71. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 7505
 72. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 7491
 73. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 7484
 74. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 7477
 75. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7475
 76. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7422
 77. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7379
 78. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 7343
 79. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 7142
 80. Kontrole
  Wyświetleń: 7110
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7074
 82. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 7038
 83. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 7011
 84. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 6977
 85. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6923
 86. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 6860
 87. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6823
 88. Plany i programy
  Wyświetleń: 6794
 89. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 6756
 90. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6751
 91. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6737
 92. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6710
 93. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6675
 94. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 6607
 95. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 6559
 96. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 6550
 97. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6491
 98. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 6433
 99. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 6410
 100. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6409
 101. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 6353
 102. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 6342
 103. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 6311
 104. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6265
 105. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6242
 106. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 6237
 107. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 6220
 108. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 6220
 109. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 6200
 110. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 6174
 111. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 6171
 112. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 6154
 113. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 6150
 114. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 6147
 115. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 6043
 116. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 6022
 117. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 6019
 118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 5976
 119. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 5934
 120. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 5889
 121. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5857
 122. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 5814
 123. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 5762
 124. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5762
 125. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 5732
 126. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5722
 127. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 5702
 128. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 5685
 129. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 5679
 130. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 5679
 131. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 5673
 132. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5615
 133. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 5570
 134. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 5563
 135. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 5537
 136. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 5504
 137. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5496
 138. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5465
 139. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5464
 140. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 5455
 141. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5442
 142. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 5439
 143. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5425
 144. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5405
 145. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5399
 146. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5355
 147. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5342
 148. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5338
 149. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5336
 150. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 5332
 151. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 5290
 152. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 5271
 153. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5248
 154. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5219
 155. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 5206
 156. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5196
 157. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5161
 158. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 5157
 159. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5150
 160. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 5150
 161. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 5140
 162. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5116
 163. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 5071
 164. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5070
 165. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 5052
 166. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 5047
 167. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 5029
 168. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 5009
 169. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 4992
 170. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 4958
 171. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 4947
 172. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4945
 173. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 4925
 174. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4892
 175. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4817
 176. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4789
 177. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 4770
 178. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4769
 179. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4732
 180. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 4689
 181. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4685
 182. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 4669
 183. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4652
 184. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 4626
 185. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4625
 186. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4598
 187. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4588
 188. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4570
 189. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4561
 190. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4541
 191. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4518
 192. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4508
 193. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4454
 194. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 4422
 195. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 4397
 196. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 4362
 197. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4315
 198. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4279
 199. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 4278
 200. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4276
 201. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 4270
 202. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4265
 203. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4242
 204. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 4236
 205. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 4220
 206. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4218
 207. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 4145
 208. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 4136
 209. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 4117
 210. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4112
 211. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 4105
 212. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 4101
 213. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 4099
 214. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 4068
 215. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 4050
 216. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 4007
 217. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4005
 218. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3992
 219. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 3979
 220. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3972
 221. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 3965
 222. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 3955
 223. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 3955
 224. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 3951
 225. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 3934
 226. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 3926
 227. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3922
 228. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 3914
 229. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 3902
 230. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 3869
 231. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3865
 232. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3864
 233. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 3863
 234. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 3850
 235. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 3845
 236. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 3836
 237. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3829
 238. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 3826
 239. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 3810
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 3784
 241. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3779
 242. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 3769
 243. Oświata
  Wyświetleń: 3766
 244. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 3757
 245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3749
 246. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3744
 247. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3731
 248. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3730
 249. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 3713
 250. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 3706
 251. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3704
 252. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 3682
 253. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3680
 254. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3673
 255. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3672
 256. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 3669
 257. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3667
 258. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 3662
 259. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 3657
 260. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3644
 261. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3639
 262. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 3639
 263. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 3627
 264. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3610
 265. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3601
 266. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3597
 267. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3596
 268. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3594
 269. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3581
 270. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3573
 271. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3566
 272. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3566
 273. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3553
 274. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3545
 275. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3533
 276. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 3529
 277. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3527
 278. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3522
 279. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3519
 280. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3501
 281. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3500
 282. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3499
 283. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3497
 284. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3496
 285. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 3494
 286. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3488
 287. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3482
 288. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3469
 289. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3469
 290. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3462
 291. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3450
 292. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3438
 293. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3429
 294. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3424
 295. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3421
 296. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3420
 297. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3414
 298. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3392
 299. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3391
 300. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3390
 301. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3389
 302. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 3374
 303. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3374
 304. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3370
 305. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3369
 306. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3364
 307. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3350
 308. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 3345
 309. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3336
 310. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 3335
 311. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 3327
 312. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3323
 313. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3322
 314. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 3312
 315. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3307
 316. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 3298
 317. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 3291
 318. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3288
 319. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 3285
 320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 3279
 321. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 3271
 322. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 3270
 323. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3268
 324. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 3266
 325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 3263
 326. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 3258
 327. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 3256
 328. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3243
 329. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3242
 330. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 3241
 331. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3235
 332. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3234
 333. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 3232
 334. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 3199
 335. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 3193
 336. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 3184
 337. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3183
 338. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 3181
 339. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 3177
 340. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3172
 341. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3170
 342. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 3163
 343. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 3154
 344. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 3147
 345. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 3141
 346. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3138
 347. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 3130
 348. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 3118
 349. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 3118
 350. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3115
 351. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 3111
 352. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 3108
 353. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3103
 354. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 3093
 355. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 3085
 356. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3084
 357. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3079
 358. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 3077
 359. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3074
 360. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3071
 361. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3048
 362. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 3042
 363. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3037
 364. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3034
 365. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 3034
 366. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 3014
 367. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 3012
 368. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 3007
 369. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 3003
 370. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2993
 371. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 2993
 372. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2992
 373. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 2990
 374. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 2979
 375. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 2976
 376. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2973
 377. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2971
 378. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 2960
 379. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2958
 380. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 2937
 381. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 2934
 382. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2926
 383. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 2918
 384. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2916
 385. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 2915
 386. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 2907
 387. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2897
 388. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 2895
 389. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 2893
 390. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 2887
 391. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 2880
 392. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 2877
 393. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 2877
 394. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 2858
 395. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 2857
 396. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2855
 397. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 2855
 398. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2854
 399. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2850
 400. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2840
 401. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2835
 402. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 2834
 403. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2829
 404. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2828
 405. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 2819
 406. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2803
 407. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 2800
 408. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 2788
 409. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2762
 410. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 2744
 411. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 2734
 412. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 2709
 413. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2705
 414. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2702
 415. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2694
 416. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2693
 417. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 2680
 418. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 2669
 419. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2669
 420. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2667
 421. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2660
 422. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2659
 423. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2644
 424. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2642
 425. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 2618
 426. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2615
 427. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2604
 428. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2587
 429. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2567
 430. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2558
 431. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2555
 432. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2542
 433. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2518
 434. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2510
 435. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2507
 436. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2479
 437. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2467
 438. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2465
 439. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2456
 440. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2449
 441. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2442
 442. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2442
 443. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2428
 444. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2427
 445. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2416
 446. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2394
 447. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2392
 448. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2369
 449. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2355
 450. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2348
 451. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2337
 452. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 2300
 453. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2299
 454. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 2281
 455. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2274
 456. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 2247
 457. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2231
 458. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 2216
 459. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 2197
 460. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 2196
 461. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 2192
 462. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2185
 463. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 2177
 464. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 2176
 465. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 2158
 466. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 2145
 467. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2140
 468. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 2140
 469. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 2130
 470. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 2129
 471. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2119
 472. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 2111
 473. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 2094
 474. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 2091
 475. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 2073
 476. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 2069
 477. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2067
 478. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 2025
 479. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 2007
 480. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 2001
 481. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 1980
 482. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 1965
 483. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 1941
 484. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 1915
 485. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 1915
 486. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1884
 487. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1869
 488. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 1847
 489. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 1845
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 1829
 491. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1825
 492. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1815
 493. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1807
 494. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 1802
 495. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1787
 496. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 1778
 497. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 1758
 498. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1745
 499. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1715
 500. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1704
 501. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1692
 502. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1672
 503. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 1637
 504. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 1616
 505. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1610
 506. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 1586
 507. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1585
 508. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1585
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1578
 510. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1575
 511. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1565
 512. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1538
 513. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1529
 514. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1456
 515. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1452
 516. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1423
 517. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1420
 518. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1417
 519. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1413
 520. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1411
 521. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1399
 522. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1374
 523. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1374
 524. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1363
 525. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1360
 526. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1311
 527. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 1307
 528. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1307
 529. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1293
 530. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1292
 531. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1291
 532. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 1288
 533. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 1265
 534. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1259
 535. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1256
 536. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1237
 537. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 1230
 538. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 1228
 539. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1221
 540. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1212
 541. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 1182
 542. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 1181
 543. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1174
 544. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1169
 545. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 1166
 546. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 1161
 547. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 1155
 548. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 1140
 549. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1135
 550. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 1131
 551. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1129
 552. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1127
 553. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 1123
 554. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 1123
 555. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 1119
 556. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 1101
 557. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1101
 558. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 1101
 559. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 1087
 560. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1085
 561. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 1084
 562. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1037
 563. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1019
 564. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 1014
 565. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 1005
 566. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1003
 567. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 989
 568. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 971
 569. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 950
 570. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 946
 571. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 928
 572. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 928
 573. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 908
 574. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 897
 575. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 891
 576. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 888
 577. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 887
 578. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 867
 579. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 856
 580. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 852
 581. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 833
 582. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 822
 583. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 803
 584. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 789
 585. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 756
 586. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 739
 587. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 739
 588. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 729
 589. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 712
 590. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 694
 591. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 687
 592. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 680
 593. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 679
 594. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 679
 595. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 670
 596. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 650
 597. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 629
 598. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 621
 599. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 604
 600. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 591
 601. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 585
 602. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 571
 603. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 568
 604. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 559
 605. Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 549
 606. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 528
 607. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 512
 608. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 497
 609. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019
  Wyświetleń: 497
 610. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 493
 611. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 484
 612. Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r
  Wyświetleń: 481
 613. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 478
 614. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 474
 615. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 455
 616. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 454
 617. Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance
  Wyświetleń: 442
 618. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 439
 619. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 427
 620. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 416
 621. Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok
  Wyświetleń: 410
 622. Nabór na stanowisko pracy ds. Podatków i Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 406
 623. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 397
 624. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę/użyczenie - 2020
  Wyświetleń: 394
 625. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku
  Wyświetleń: 390
 626. Zaproszenie na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019 r
  Wyświetleń: 385
 627. Zapytania ofertowe 2019 rok
  Wyświetleń: 384
 628. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 01.2020
  Wyświetleń: 381
 629. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 374
 630. Zaproszenie na XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019 r
  Wyświetleń: 364
 631. Podatki i opłaty lokalne na 2020r.
  Wyświetleń: 359
 632. Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 352
 633. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 332
 634. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 318
 635. Oferty złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 313
 636. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 298
 637. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 297
 638. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 291
 639. Projekt budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 290
 640. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 285
 641. Przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej w Obórkach - 19.02.2020
  Wyświetleń: 253
 642. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 251
 643. Głosowania imienne - XII Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019
  Wyświetleń: 246
 644. Budżet Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 241
 645. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030
  Wyświetleń: 240
 646. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach: Pogorzela, Michałów - 25.02.2020
  Wyświetleń: 240
 647. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 239
 648. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie - 19–02-2020
  Wyświetleń: 225
 649. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 220
 650. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030
  Wyświetleń: 213
 651. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2020 rok
  Wyświetleń: 207
 652. Zaproszenie na XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 204
 653. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2020 rok
  Wyświetleń: 190
 654. Głosowania imienne - XIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019
  Wyświetleń: 182
 655. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2020 r.
  Wyświetleń: 180
 656. Zaproszenie na XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 177
 657. III Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 172
 658. Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2020 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 165
 659. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2 - 05.04.2020
  Wyświetleń: 164
 660. Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 156
 661. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 150
 662. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020
  Wyświetleń: 150
 663. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
  Wyświetleń: 148
 664. Głosowania imienne - XIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019
  Wyświetleń: 145
 665. Głosowania imienne - XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 138
 666. Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 129
 667. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2020 r.
  Wyświetleń: 118
 668. Obwieszczenie z dnia 26.02.2020 Wóta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 117
 669. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 95
 670. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 88
 671. Informacje oświatowe - 2020 r.
  Wyświetleń: 85
 672. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2
  Wyświetleń: 83
 673. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
  Wyświetleń: 82
 674. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 2020 r.
  Wyświetleń: 80
 675. Zarządzenie Nr WG-VIII-1/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 69
 676. Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020
  Wyświetleń: 63
 677. Głosowania imienne - XVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 61
 678. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina ROŚ.6220.4.2020 z dn. 20.02.2020 r. o wszczęciu postępownia administracyjnego
  Wyświetleń: 59
 679. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 57
 680. Zarządzenie Nr WG-VIII-28-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
  Wyświetleń: 57
 681. Zarządzenie nr WG-VIII-25-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.02.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
  Wyświetleń: 54
 682. Zarządzenie Nr UG-7-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Olszanka w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem (COVID-19)
  Wyświetleń: 47
 683. Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
  Wyświetleń: 45
 684. Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Olszanka oraz jednostkach organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 45
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.03.2020 r.o odwołaniu I przetargu ustnego zwołanego na dzień 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 44
 686. Zarządzenie Nr UG-4-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 41
 687. Zarządzenie WG-VIII-31/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 40
 688. Zawiadomienie nr IRiOŚ. 6220.4.17.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu „Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej..."
  Wyświetleń: 27
 689. Głosowania imienne - XVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020 r.
  Wyświetleń: 25
 690. Zarządzenie Nr WG-VIII-26/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 22
 691. Zarządzenie Nr WG-VIII-27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 21
 692. Zarządzenie Nr WG-VIII-12/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 19
 693. Zarządzenie Nr WG-VIII-20 /2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 17
 694. Zarządzenie Nr WG-VIII-9 /2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 17
 695. Zarządzenie Nr WG-VIII-13/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019
  Wyświetleń: 15
 696. Zarządzenie Nr WG-VIII-32/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.03.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakesie upowszechniaia kultury fizycznej...
  Wyświetleń: 9
 697. Zarządzenie Nr WG-VIII-29/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 6
 698. Zarządzenie Nr WG-VIII-30/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 6
 699. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.16.2019.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.04.2020 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 4
 700. Decyzje środowiskowe - 2020 rok
  Wyświetleń: 2
 701. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1
Wersja XML