Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
46512606434291755443595656213569915621626621713300
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
851845043659084546144339360309525724312640323434003857447591
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
493474863354396510695364557578261554291460785357384531757693
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
365773302337459297635142848023376013652037265486975135046213
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491513515335145413033829335936407144022437020355745260743327
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322542366825863252154234630381303872690721239288862994735513
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88861656916262308371902522973216672178621403263802540232097
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000001292297525921796628437
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 127642
 2. Biuletyn Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 124985
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 51472
 4. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 48829
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 34598
 6. Przetargi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 33979
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 29758
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 28239
 9. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 24513
 10. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 23844
 11. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 23728
 12. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 20950
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 19078
 14. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 18649
 15. Wynajem, dzierżawa
  Wyświetleń: 18576
 16. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 18511
 17. Informacje o Sesjach VII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2014-2018
  Wyświetleń: 18430
 18. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 18034
 19. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 18024
 20. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 16850
 21. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16736
 22. Informacje finansowe - archiwum
  Wyświetleń: 16314
 23. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 15478
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15315
 25. Zamówienia z wolnej ręki - 2015 rok
  Wyświetleń: 15173
 26. Informacja o gminie
  Wyświetleń: 14743
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14001
 28. Zaproszenia do negocjacji
  Wyświetleń: 12992
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance
  Wyświetleń: 12855
 30. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 12700
 31. Urząd Stanu Cywilnego w Olszance
  Wyświetleń: 12461
 32. Zapytania ofertowe 2016 rok
  Wyświetleń: 12032
 33. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11967
 34. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
  Wyświetleń: 11938
 35. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 11794
 36. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11503
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11446
 38. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 11332
 39. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 11329
 40. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
  Wyświetleń: 10979
 41. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 10978
 42. Informacje o Sesjach VI kadencji Rady Gminy Olszanka - 2010-2014
  Wyświetleń: 10912
 43. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 10842
 44. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 10613
 45. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 10497
 46. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 9996
 47. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
  Wyświetleń: 9979
 48. Stałe Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 9933
 49. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9798
 50. Statut Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 9763
 51. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 9750
 52. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 9628
 53. Wójt
  Wyświetleń: 9474
 54. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
  Wyświetleń: 9197
 55. Rada Gminy
  Wyświetleń: 9131
 56. Struktura organizacyjna urzędu
  Wyświetleń: 8943
 57. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 8867
 58. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8855
 59. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8833
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8703
 61. Podatki i opłaty lokalne na 2013 r.
  Wyświetleń: 8703
 62. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 8630
 63. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 8490
 64. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 8255
 65. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance
  Wyświetleń: 8250
 66. Oferty na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 8240
 67. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 8164
 68. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8155
 69. Podatki i opłaty lokalne na 2014 r.
  Wyświetleń: 8148
 70. Skład osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 8143
 71. Uchwały VII Kadencji Rady Gminy - 2014-2018
  Wyświetleń: 8115
 72. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8089
 73. Dostęp do aktów prawnych
  Wyświetleń: 8071
 74. Ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 8035
 75. Projekt budżetu Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 8008
 76. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 7981
 77. Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach
  Wyświetleń: 7939
 78. Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7864
 79. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne
  Wyświetleń: 7854
 80. Kontrole
  Wyświetleń: 7830
 81. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7795
 82. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 7599
 83. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy
  Wyświetleń: 7550
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7526
 85. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7465
 86. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7433
 87. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 7405
 88. Plany i programy
  Wyświetleń: 7403
 89. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7358
 90. WĘZEŁ PRZYLESKI - AUTOSTRADA A-4
  Wyświetleń: 7282
 91. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 7259
 92. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 7199
 93. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 7199
 94. Zapytania ofertowe 2018 rok
  Wyświetleń: 7179
 95. Skład VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 7161
 96. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 7114
 97. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 7110
 98. Sołectwo Krzyżowice
  Wyświetleń: 7070
 99. Sołectwo Olszanka
  Wyświetleń: 7042
 100. Sołectwo Przylesie
  Wyświetleń: 7003
 101. Skład IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 6953
 102. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2015 rok
  Wyświetleń: 6901
 103. Sołectwo Czeska Wieś
  Wyświetleń: 6834
 104. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6830
 105. Sołectwo Gierszowice
  Wyświetleń: 6829
 106. Informacje o zakończonych inwestycjach
  Wyświetleń: 6812
 107. Sołectwo Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 6799
 108. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 6754
 109. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 6706
 110. Sołectwo Obórki
  Wyświetleń: 6703
 111. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 6701
 112. Sołectwo Michałów
  Wyświetleń: 6676
 113. Sołectwo Pogorzela
  Wyświetleń: 6663
 114. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2014 rok
  Wyświetleń: 6646
 115. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6632
 116. Uchwały VI Kadencji Rady Gminy - 2010-2014
  Wyświetleń: 6630
 117. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę - 2019
  Wyświetleń: 6523
 118. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 6513
 119. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 6440
 120. Mienie komunalne gminy
  Wyświetleń: 6431
 121. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 2013 rok
  Wyświetleń: 6425
 122. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2015 rok
  Wyświetleń: 6380
 123. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 6347
 124. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2019 rok
  Wyświetleń: 6338
 125. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6305
 126. Sołectwo Janów
  Wyświetleń: 6227
 127. Informacje o Sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 6195
 128. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2017
  Wyświetleń: 6192
 129. Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 6189
 130. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 6134
 131. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 6107
 132. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 6077
 133. Wybory ławników na kadencję 2008-2012
  Wyświetleń: 6053
 134. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 6022
 135. Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance
  Wyświetleń: 6017
 136. Skład V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 6014
 137. Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  Wyświetleń: 5993
 138. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027
  Wyświetleń: 5991
 139. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2009 rok
  Wyświetleń: 5968
 140. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5921
 141. Przetargi na dzierżawę nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5916
 142. Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
  Wyświetleń: 5909
 143. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5881
 144. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 rok
  Wyświetleń: 5877
 145. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 5874
 146. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5852
 147. Oferty złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 5829
 148. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 5820
 149. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023
  Wyświetleń: 5792
 150. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 5784
 151. Wybory samorządowe -2010 rok
  Wyświetleń: 5750
 152. Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkolnym w Przylesiu.
  Wyświetleń: 5737
 153. Przetarg dla OSP Michałów - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5727
 154. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2015 rok
  Wyświetleń: 5711
 155. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 5693
 156. Kontrole zewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5664
 157. II przetarg nieograniczony dla OSP Michałów - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa wodnego (powodziowego) dla OSP Michałów
  Wyświetleń: 5656
 158. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 5637
 159. Protokoły z Sesji VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5610
 160. Stałe Komisje V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5591
 161. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5584
 162. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5574
 163. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 5557
 164. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022
  Wyświetleń: 5503
 165. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5501
 166. Projekt budżetu gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 5498
 167. Uchwały podjęte w latach wcześniejszych
  Wyświetleń: 5480
 168. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka-lokal użytkowy położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 5417
 169. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2011 rok
  Wyświetleń: 5411
 170. Podatki i opłaty na 2010 rok
  Wyświetleń: 5397
 171. Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5386
 172. Protokoły z Sesji V kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 5345
 173. Wybory Prezydenckie - 2015
  Wyświetleń: 5341
 174. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2013r.
  Wyświetleń: 5283
 175. Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 5222
 176. Zapytania ofertowe 2014rok
  Wyświetleń: 5200
 177. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 5199
 178. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5159
 179. Zamówienia z wolnej ręki - 2014 rok
  Wyświetleń: 5151
 180. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5125
 181. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 5117
 182. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 5102
 183. Stałe Komisje IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 5081
 184. Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Pogorzela i Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 5077
 185. Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 5044
 186. Informacje oświatowe - 2016 r.
  Wyświetleń: 4998
 187. Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4919
 188. Kontrole zewnętrzne 2015 rok
  Wyświetleń: 4915
 189. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005
  Wyświetleń: 4914
 190. Sesje Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4872
 191. Przetarg nieograniczony na budowę obiektu szatniowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na boisku sportowym w Olszance
  Wyświetleń: 4870
 192. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2007
  Wyświetleń: 4835
 193. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
  Wyświetleń: 4822
 194. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2004
  Wyświetleń: 4820
 195. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2014 r.
  Wyświetleń: 4819
 196. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4806
 197. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4794
 198. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4779
 199. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4741
 200. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 4714
 201. Posiedzenia Komisji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4704
 202. Przetargi na najem lokali - 2013 rok
  Wyświetleń: 4695
 203. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2008
  Wyświetleń: 4695
 204. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 4694
 205. Zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 4688
 206. Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006
  Wyświetleń: 4676
 207. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005
  Wyświetleń: 4647
 208. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 4643
 209. Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
  Wyświetleń: 4580
 210. Skład VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4537
 211. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2016 rok
  Wyświetleń: 4515
 212. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2014 roku
  Wyświetleń: 4507
 213. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4495
 214. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 4488
 215. Publiczne Przedszkole w Przylesiu
  Wyświetleń: 4488
 216. Przetarg nieograniczony SUKCESYWNE DOSTAWY OPAŁU NA POTRZEBY KOTŁOWNI GMINNYCH PLACÓWEK
  Wyświetleń: 4485
 217. Projekt budżetu gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 4458
 218. Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.
  Wyświetleń: 4440
 219. Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.
  Wyświetleń: 4403
 220. Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
  Wyświetleń: 4387
 221. Obwieszczenia Marszałka Województwa
  Wyświetleń: 4381
 222. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK
  Wyświetleń: 4370
 223. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4339
 224. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2018
  Wyświetleń: 4335
 225. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4317
 226. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 4310
 227. Oświata
  Wyświetleń: 4305
 228. Kontrole zewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 4298
 229. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
  Wyświetleń: 4276
 230. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2013 rok
  Wyświetleń: 4269
 231. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 4248
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2014 rok
  Wyświetleń: 4244
 233. KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK
  Wyświetleń: 4222
 234. Zaproszenie na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 4218
 235. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2015 rok
  Wyświetleń: 4216
 236. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.
  Wyświetleń: 4199
 237. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok
  Wyświetleń: 4199
 238. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka o przetargu nieograniczonym na realicję zadania pn. REMONT I DOCIEPLENIE DACHU W PZSP OLSZANKA
  Wyświetleń: 4195
 239. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4194
 240. Kontrole zewnętrzne 2010 rok
  Wyświetleń: 4183
 241. Podatki i opłaty na 2011 rok
  Wyświetleń: 4180
 242. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4164
 243. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2006 rok.
  Wyświetleń: 4161
 244. Protokoły z Sesji VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4149
 245. Kontrola zewnętrzna - 2011 rok
  Wyświetleń: 4113
 246. Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4111
 247. Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych powyżej 60.000 euro - 2006 rok.
  Wyświetleń: 4109
 248. Ogłoszenie o przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 4109
 249. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich
  Wyświetleń: 4109
 250. VIII kadencja Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 4108
 251. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2006 rok.
  Wyświetleń: 4108
 252. Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku
  Wyświetleń: 4095
 253. Oferty złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4089
 254. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO- ORLIK 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 4081
 255. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2011 ROK
  Wyświetleń: 4076
 256. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4067
 257. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030
  Wyświetleń: 4063
 258. Zaproszenia do negocjacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 4057
 259. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku
  Wyświetleń: 4039
 260. III przetarg nieograniczony o udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1377000,- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 4012
 261. Przetargi na najem lokali -2010 rok
  Wyświetleń: 3993
 262. Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3989
 263. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 3989
 264. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 3987
 265. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Wyświetleń: 3980
 266. Zarządzenia Wójta Gminy 2013r.
  Wyświetleń: 3974
 267. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek
  Wyświetleń: 3971
 268. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 3966
 269. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3957
 270. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok
  Wyświetleń: 3956
 271. KONTROLE ZEWNĘTRZNE -2005 ROK
  Wyświetleń: 3925
 272. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 3920
 273. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 3914
 274. Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3903
 275. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2010 rok
  Wyświetleń: 3894
 276. Kontrole zewnetrzne - 2009 rok
  Wyświetleń: 3892
 277. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 3892
 278. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2012 rok
  Wyświetleń: 3891
 279. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3889
 280. II Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3883
 281. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014r.
  Wyświetleń: 3874
 282. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2012 rok
  Wyświetleń: 3871
 283. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 3860
 284. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3809
 285. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 323 492,00 zł. na sfinan. zadań inwest. pn. 1. Budowa obiektu szatniowo-rekreacyjn. wraz z infrast. towarzysz. na boisku sportowym w Olszance 2. Budowa sieci kanalizacji deszcz. w Jankowicach W.
  Wyświetleń: 3802
 286. Oferty złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3791
 287. Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego -bloku żywieniowego świetlicy szkolnej w Przylesiu
  Wyświetleń: 3791
 288. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60 000 Euro
  Wyświetleń: 3779
 289. Oświadczenia Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3774
 290. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 1, 2, 3"
  Wyświetleń: 3774
 291. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3771
 292. Przetarg nieograniczony do wysokości 60.000 Euro na realizację zadania pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania z dobudową przewodów wentylacyjnego i dymowego w Ośrodku Zdrowia w Olszance
  Wyświetleń: 3766
 293. Wójt Gminy Olszanka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005
  Wyświetleń: 3766
 294. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok
  Wyświetleń: 3766
 295. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3760
 296. Zarządzenia Wójta Gminy - 2012 rok
  Wyświetleń: 3753
 297. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu w miejscowosci Przylesie
  Wyświetleń: 3752
 298. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2018 r.
  Wyświetleń: 3752
 299. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 3748
 300. Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
  Wyświetleń: 3746
 301. Stałe Komisje VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 3741
 302. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - 2011 rok
  Wyświetleń: 3730
 303. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 3729
 304. Ogłoszenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3724
 305. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3718
 306. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLSZANKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2005 rok
  Wyświetleń: 3717
 307. Nagrania sesji
  Wyświetleń: 3713
 308. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2012 rok
  Wyświetleń: 3710
 309. Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Olszanka kredytu dłgoterminowego w kwocie 412.000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów
  Wyświetleń: 3706
 310. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 3702
 311. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3693
 312. Przetarg na wykonanie prac budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technicznego w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli na sanitariaty
  Wyświetleń: 3688
 313. Harmonogram wywozu odpadów
  Wyświetleń: 3686
 314. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2010/2011 rok
  Wyświetleń: 3680
 315. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku
  Wyświetleń: 3677
 316. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - wybory 2015
  Wyświetleń: 3676
 317. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  Wyświetleń: 3675
 318. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok
  Wyświetleń: 3666
 319. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3658
 320. Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r
  Wyświetleń: 3655
 321. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2009 roku
  Wyświetleń: 3643
 322. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW
  Wyświetleń: 3627
 323. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.
  Wyświetleń: 3626
 324. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanka w wysokości 160.000 zł .
  Wyświetleń: 3625
 325. Podatki i opłaty na 2012 rok
  Wyświetleń: 3624
 326. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00 zł
  Wyświetleń: 3609
 327. Przetarg na dostawę używanej koparko-ładowarki w formie leasingu
  Wyświetleń: 3606
 328. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2011 rok
  Wyświetleń: 3591
 329. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3590
 330. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanych kandydatach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3589
 331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2010 rok
  Wyświetleń: 3589
 332. Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś
  Wyświetleń: 3588
 333. Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków Nr 1 i Nr 2 w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3585
 334. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3577
 335. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
  Wyświetleń: 3574
 336. Przetargi na najem lokali -2011 rok
  Wyświetleń: 3554
 337. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3543
 338. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok
  Wyświetleń: 3542
 339. Transmisje obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3537
 340. Zapytania ofertowe 2012 rok
  Wyświetleń: 3531
 341. Przetarg na docieplenie - prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi budynku Świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3526
 342. Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok
  Wyświetleń: 3509
 343. Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok
  Wyświetleń: 3502
 344. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2009 rok.
  Wyświetleń: 3498
 345. Akty prawne dot. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3493
 346. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"
  Wyświetleń: 3486
 347. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3472
 348. PLANY I PROGRAMY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
  Wyświetleń: 3471
 349. Zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EURO
  Wyświetleń: 3461
 350. Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 3460
 351. Podatki i opłaty lokalne na 2017r.
  Wyświetleń: 3452
 352. IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 3446
 353. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych budynku przeznaczonego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżowicach- dokończenie stanu surowego otwartego
  Wyświetleń: 3423
 354. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 3414
 355. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3411
 356. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
  Wyświetleń: 3408
 357. Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok
  Wyświetleń: 3405
 358. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3400
 359. Kontrole zewnętrzne 2014 rok
  Wyświetleń: 3393
 360. Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających indywidualizację nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Olszanka - 2012 rok
  Wyświetleń: 3389
 361. Projekt budżetu Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 3382
 362. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2011 rok
  Wyświetleń: 3380
 363. Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
  Wyświetleń: 3375
 364. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3363
 365. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 789 351,00 zł. na sfinansowanie zadania inwest. pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem i instalacjami wod-kan. i elektryczną w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3357
 366. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 3350
 367. Przetarg nieograniczony : dostawa wraz z montażem wyposażenia do hali sportowej i siłowni w miejscowości Przylesie
  Wyświetleń: 3342
 368. Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 3329
 369. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3306
 370. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2012 rok
  Wyświetleń: 3301
 371. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
  Wyświetleń: 3301
 372. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w 2009 roku
  Wyświetleń: 3297
 373. Podatki i opłaty na 2006 rok
  Wyświetleń: 3295
 374. Informacja nr HK.43260.5.72018,AB z dnia 19.12.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - Ocena jakości wody wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 3284
 375. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3281
 376. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3274
 377. Podatki i opłaty lokalne na 2019r.
  Wyświetleń: 3267
 378. Informacje dotyczące przetagu na odbiór odpadów
  Wyświetleń: 3262
 379. Zarządzenia Wójta Gminy 2014 r.
  Wyświetleń: 3262
 380. Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 3261
 381. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3257
 382. Informacja Wójta Gminy Olszanka o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3256
 383. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 3251
 384. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka dotyczące Wyborów Samorządowych - 2018
  Wyświetleń: 3249
 385. Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 3249
 386. Podatki i opłaty na 2009 rok
  Wyświetleń: 3233
 387. Konkurs ofert kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - BOISKO ORLIK w Pogorzeli
  Wyświetleń: 3230
 388. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3230
 389. Plany Rozwoju Sołectw na lata 2005-2013
  Wyświetleń: 3226
 390. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok
  Wyświetleń: 3222
 391. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3221
 392. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2011 rok
  Wyświetleń: 3219
 393. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 3210
 394. REGULAMIN NABORU - 2008 rok
  Wyświetleń: 3207
 395. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gierszowicach
  Wyświetleń: 3198
 396. Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok
  Wyświetleń: 3189
 397. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3176
 398. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2016 rok
  Wyświetleń: 3168
 399. Obwieszczenie SKO dot. uchylenia Postanowienia Wójta - Farma Wiatrowa Jankowice Wlk.
  Wyświetleń: 3163
 400. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3147
 401. Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok
  Wyświetleń: 3133
 402. Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok
  Wyświetleń: 3114
 403. Obwieszczenia i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3110
 404. Karty informacyjne dla wniosków i decyzji - 2008 rok
  Wyświetleń: 3103
 405. Obwieszczenie SKO w Opolu z dnia 21.01.2014 o uchyleniu zaskarżononej decyzji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
  Wyświetleń: 3100
 406. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego...
  Wyświetleń: 3084
 407. Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"
  Wyświetleń: 3072
 408. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2007 rok
  Wyświetleń: 3072
 409. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3064
 410. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 3062
 411. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3055
 412. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3048
 413. Informacje dotyczące segregacji odpadów
  Wyświetleń: 3019
 414. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 3015
 415. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 3011
 416. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka w miesiącu grudniu 2014 r.
  Wyświetleń: 2990
 417. Zarządzenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2990
 418. Wójt Gminy Olszanka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.
  Wyświetleń: 2988
 419. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2983
 420. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 2972
 421. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2940
 422. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2017 rok
  Wyświetleń: 2938
 423. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2920
 424. Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok
  Wyświetleń: 2894
 425. Plan budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2890
 426. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2888
 427. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
  Wyświetleń: 2884
 428. Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 2877
 429. Podatki i opłaty na 2008 rok
  Wyświetleń: 2871
 430. Projekt budżetu Gminy Olszanka na 2007 rok
  Wyświetleń: 2866
 431. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 2852
 432. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2015 roku
  Wyświetleń: 2837
 433. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
  Wyświetleń: 2828
 434. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku
  Wyświetleń: 2809
 435. Oferty złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2808
 436. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030
  Wyświetleń: 2804
 437. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030
  Wyświetleń: 2792
 438. Obwieszczenia Wody Polskie
  Wyświetleń: 2776
 439. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2767
 440. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2756
 441. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 2732
 442. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2018 r.
  Wyświetleń: 2714
 443. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 2699
 444. Przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami)
  Wyświetleń: 2699
 445. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2691
 446. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2689
 447. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2013 rok
  Wyświetleń: 2674
 448. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku
  Wyświetleń: 2655
 449. Zamówienia z wolnej ręki - 2017 rok
  Wyświetleń: 2638
 450. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2633
 451. Głosowania imienne - IX Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019
  Wyświetleń: 2626
 452. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 2610
 453. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2598
 454. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2018 rok
  Wyświetleń: 2587
 455. Informacje o petycjach rozpatrzonych
  Wyświetleń: 2576
 456. Podatki i opłaty lokalne na 2018r.
  Wyświetleń: 2574
 457. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2572
 458. Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019 r
  Wyświetleń: 2571
 459. Skład VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 2557
 460. Informacje oświatowe - 2018 r.
  Wyświetleń: 2552
 461. Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.
  Wyświetleń: 2545
 462. Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy - Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.
  Wyświetleń: 2540
 463. Obwieszczenia Starosty Brzeskiego
  Wyświetleń: 2540
 464. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015
  Wyświetleń: 2532
 465. Projekt budżetu gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 2500
 466. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Wyświetleń: 2462
 467. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu pozytywnej opinii dot. przedsięwzięcia - budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV
  Wyświetleń: 2457
 468. Oferty złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2455
 469. Protokoły z Sesji Rady Gminy Olszanka w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2440
 470. Informacje oświatowe - 2019 r.
  Wyświetleń: 2417
 471. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2012 roku
  Wyświetleń: 2390
 472. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie gazociągu DN 300 relacji Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą do jego obsługi
  Wyświetleń: 2388
 473. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2385
 474. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 2377
 475. Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego (dot. sprawy nr BI.II.6730.29.2014)
  Wyświetleń: 2372
 476. Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.
  Wyświetleń: 2370
 477. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2016 rok
  Wyświetleń: 2339
 478. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2016 rok
  Wyświetleń: 2339
 479. Zapytania ofertowe 2017 rok
  Wyświetleń: 2337
 480. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 2322
 481. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 2313
 482. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku
  Wyświetleń: 2307
 483. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  Wyświetleń: 2284
 484. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 2244
 485. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2013 rok
  Wyświetleń: 2243
 486. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 2237
 487. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2224
 488. Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r
  Wyświetleń: 2224
 489. Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 2214
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2017 rok
  Wyświetleń: 2189
 491. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2168
 492. Projekt budżetu gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 2168
 493. Informacje o Sesjach VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 2018-2023
  Wyświetleń: 2140
 494. Wybory Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej – 2019 rok
  Wyświetleń: 2128
 495. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2124
 496. Zarządzenia Wójta Gminy 2018 r.
  Wyświetleń: 2114
 497. Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015
  Wyświetleń: 2113
 498. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 2110
 499. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2090
 500. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka w 2012r.
  Wyświetleń: 2072
 501. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2048
 502. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2042
 503. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka
  Wyświetleń: 2025
 504. Projekt budżetu gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 2022
 505. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - 2017
  Wyświetleń: 1978
 506. Stawki opłat za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1961
 507. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2018 rok
  Wyświetleń: 1947
 508. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2013 rok
  Wyświetleń: 1945
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2016 rok
  Wyświetleń: 1942
 510. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2017 r.
  Wyświetleń: 1917
 511. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2015 r.
  Wyświetleń: 1916
 512. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2017 rok
  Wyświetleń: 1899
 513. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1876
 514. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1854
 515. Zarządzenia Wójta Gminy 2015 r.
  Wyświetleń: 1824
 516. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Olszanka za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1822
 517. Informacje oświatowe - 2017 r.
  Wyświetleń: 1811
 518. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 1788
 519. Regulamin udzielania zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1773
 520. Rejestr petycji - 2017 rok
  Wyświetleń: 1763
 521. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2017 rok
  Wyświetleń: 1760
 522. Rejestr petycji - 2016 rok
  Wyświetleń: 1752
 523. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1739
 524. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 1725
 525. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2018 rok
  Wyświetleń: 1712
 526. IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1695
 527. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1675
 528. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 2018
  Wyświetleń: 1667
 529. Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1658
 530. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"
  Wyświetleń: 1634
 531. III Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1626
 532. Zarządzenia Wójta Gminy 2016 r.
  Wyświetleń: 1626
 533. Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1623
 534. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1616
 535. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż uszkodzonych płyt drogowych wraz z ich demontażem
  Wyświetleń: 1615
 536. II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1611
 537. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030
  Wyświetleń: 1610
 538. Ocena jakości wody SUW w Gierszowicach wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
  Wyświetleń: 1585
 539. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej kontroli pustostanów, starych magazynów i innych magazynów mogących stanowić miejsca nielegalnego składowania lub przechowywania substancji niebezpiecznych.
  Wyświetleń: 1576
 540. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030
  Wyświetleń: 1553
 541. Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”
  Wyświetleń: 1536
 542. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1529
 543. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244
  Wyświetleń: 1527
 544. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1524
 545. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2019 rok
  Wyświetleń: 1510
 546. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1500
 547. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1484
 548. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"
  Wyświetleń: 1476
 549. Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka - 2016 r.
  Wyświetleń: 1464
 550. Głosowanie imienne podczas Obrad Sesji Rady Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1454
 551. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"
  Wyświetleń: 1439
 552. Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1438
 553. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w miejscowości Pogorzela.
  Wyświetleń: 1435
 554. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1429
 555. Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 1425
 556. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.11.2016
  Wyświetleń: 1413
 557. Obwieszczenie nr DLI.6620.38.2015.AN.17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 1396
 558. II Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1391
 559. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2016 r.
  Wyświetleń: 1385
 560. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.10.2016
  Wyświetleń: 1385
 561. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2017
  Wyświetleń: 1369
 562. Rejestr petycji - 2018 rok
  Wyświetleń: 1369
 563. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1361
 564. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 08.11.2017
  Wyświetleń: 1350
 565. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.08.2016
  Wyświetleń: 1343
 566. Głosowania imienne - VIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 08.05.2019
  Wyświetleń: 1335
 567. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 1335
 568. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2016
  Wyświetleń: 1325
 569. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku
  Wyświetleń: 1324
 570. II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"
  Wyświetleń: 1320
 571. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1308
 572. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1269
 573. Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1264
 574. Zaproszenie na IX sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.05.2019 r
  Wyświetleń: 1249
 575. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 1231
 576. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030
  Wyświetleń: 1228
 577. Ponowne otwarcie PSZOK-u w Gierszowicach
  Wyświetleń: 1218
 578. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.06.2017
  Wyświetleń: 1217
 579. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1186
 580. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 1154
 581. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 10.2017
  Wyświetleń: 1151
 582. Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance
  Wyświetleń: 1146
 583. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1139
 584. Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r
  Wyświetleń: 1128
 585. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.08.2017
  Wyświetleń: 1126
 586. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1118
 587. II Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 1116
 588. III Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"
  Wyświetleń: 1104
 589. Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1081
 590. Protokoły z Sesji VIII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1076
 591. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę/użyczenie - 2020
  Wyświetleń: 1072
 592. II Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 1067
 593. III Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie"
  Wyświetleń: 1045
 594. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1039
 595. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1035
 596. Przetarg nieograniczony - "Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach - w zakresie przebudowy odc. nr 4, 5, 6 oraz remontu nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 334/3 w Krzyżowicach"
  Wyświetleń: 1030
 597. Przetarg nieograniczony:"Udzielenie Gm. Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2 227 431,09 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 09/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r..."
  Wyświetleń: 1029
 598. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka za 2018 rok
  Wyświetleń: 994
 599. Głosowania imienne - IV Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.02.2019
  Wyświetleń: 991
 600. Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."
  Wyświetleń: 967
 601. Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN"
  Wyświetleń: 965
 602. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2019 rok
  Wyświetleń: 964
 603. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzupełnienia raportu przez firmę OPES
  Wyświetleń: 954
 604. Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 01.2020
  Wyświetleń: 944
 605. Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r
  Wyświetleń: 914
 606. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 905
 607. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 893
 608. Zaproszenie na XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019 r
  Wyświetleń: 867
 609. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2019 r.
  Wyświetleń: 866
 610. Głosowania imienne - VI Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019
  Wyświetleń: 860
 611. Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019
  Wyświetleń: 850
 612. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka - 22.09.2019
  Wyświetleń: 843
 613. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 818
 614. Zapytania ofertowe 2019 rok
  Wyświetleń: 814
 615. Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok
  Wyświetleń: 813
 616. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 807
 617. Przetargi na sprzedaż nieruchomości - 2020 rok
  Wyświetleń: 798
 618. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2017 r.
  Wyświetleń: 797
 619. Zaproszenie na XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019 r
  Wyświetleń: 792
 620. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020
  Wyświetleń: 791
 621. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku
  Wyświetleń: 786
 622. Udzielenia Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 2040000,00 zł. (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy zł. 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 785
 623. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach: Pogorzela, Michałów - 25.02.2020
  Wyświetleń: 785
 624. Zawiadomienie Generelnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019
  Wyświetleń: 783
 625. Głosowania imienne - V Sesja Rady Gminy Olszanka - 01.03.2019
  Wyświetleń: 777
 626. Obwieszczenia i Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 776
 627. Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 776
 628. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 750
 629. Nabór na stanowisko pracy ds. Podatków i Księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 749
 630. Rejestr petycji - 2019 rok
  Wyświetleń: 730
 631. Podatki i opłaty lokalne na 2020r.
  Wyświetleń: 716
 632. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2020
  Wyświetleń: 703
 633. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 699
 634. Przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej w Obórkach - 19.02.2020
  Wyświetleń: 694
 635. Zarządzenia Wójta Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 692
 636. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu – wodociąg Michałów oraz Jankowice Wielkie
  Wyświetleń: 685
 637. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 04.2019
  Wyświetleń: 670
 638. Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r.
  Wyświetleń: 669
 639. Oferty złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 644
 640. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 635
 641. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie - 19–02-2020
  Wyświetleń: 627
 642. Głosowania imienne - VII Sesja Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019
  Wyświetleń: 620
 643. Nabór na stanowisko ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 616
 644. Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 rok
  Wyświetleń: 615
 645. Głosowania imienne - XI Sesja Rady Gminy Olszanka - 09.07.2019
  Wyświetleń: 610
 646. Budżet Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 607
 647. Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019
  Wyświetleń: 606
 648. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030
  Wyświetleń: 597
 649. Projekt budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 593
 650. Zawiadomienia i ogłoszenia Wójta Gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 593
 651. Zaproszenie na XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 583
 652. Zaproszenie na XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 582
 653. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2020 rok
  Wyświetleń: 580
 654. Ocena jakości wody wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu - 15-07-2019
  Wyświetleń: 577
 655. Głosowania imienne - XII Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019
  Wyświetleń: 572
 656. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030
  Wyświetleń: 568
 657. Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 542
 658. III Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 539
 659. Głosowania imienne - XIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.10.2019
  Wyświetleń: 531
 660. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2019 r.
  Wyświetleń: 521
 661. Plan zamówień publicznych Gminy Olszanka na 2020 r.
  Wyświetleń: 515
 662. Ogłoszenie w sprawie akcji odkomarzania w dniu 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 504
 663. Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 554021-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi
  Wyświetleń: 497
 664. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2 - 05.04.2020
  Wyświetleń: 491
 665. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 489
 666. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 483
 667. Głosowania imienne - XIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 29.11.2019
  Wyświetleń: 480
 668. II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"
  Wyświetleń: 470
 669. Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 468
 670. Decyzje środowiskowe - 2020 rok
  Wyświetleń: 464
 671. Głosowania imienne - XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019
  Wyświetleń: 460
 672. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 450
 673. Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2020 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 440
 674. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 438
 675. Obwieszczenie z dnia 26.02.2020 Wóta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 424
 676. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020
  Wyświetleń: 416
 677. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
  Wyświetleń: 413
 678. Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020
  Wyświetleń: 386
 679. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.05.2020 r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego - 523/1 w Michałowie
  Wyświetleń: 384
 680. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego ograniczonego zwołanego na dzień 17 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 382
 681. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Olszanka za rok 2019
  Wyświetleń: 381
 682. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.03.2020 r.o odwołaniu I przetargu ustnego zwołanego na dzień 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 378
 683. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 523/1 w Michałowie
  Wyświetleń: 366
 684. Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2020 r.
  Wyświetleń: 362
 685. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 355
 686. Głosowania imienne - XVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020
  Wyświetleń: 334
 687. Informacje oświatowe - 2020 r.
  Wyświetleń: 331
 688. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.16.2019.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.04.2020 r. o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 331
 689. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 2020 r.
  Wyświetleń: 314
 690. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Krzyżowice - 08.07.2020
  Wyświetleń: 313
 691. XVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.05.2020
  Wyświetleń: 311
 692. Zarządzenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Olszanka w sprawie Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka w Okręgu Wyborczym Nr 2
  Wyświetleń: 310
 693. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Olszanka za 2019 rok
  Wyświetleń: 307
 694. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat - 03.06.2020
  Wyświetleń: 307
 695. Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
  Wyświetleń: 300
 696. Głosowania imienne - XVII Sesja Rady Gminy Olszanka - 02.03.2020 r.
  Wyświetleń: 292
 697. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina ROŚ.6220.4.2020 z dn. 20.02.2020 r. o wszczęciu postępownia administracyjnego
  Wyświetleń: 291
 698. Głosowania imienne - XVIII Sesja Rady Gminy Olszanka - 14.05.2020 r.
  Wyświetleń: 282
 699. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok
  Wyświetleń: 282
 700. Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Olszanka oraz jednostkach organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 269
 701. Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy ds. Gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 265
 702. Zawiadomienie Burmistrza Niemodlina z dnia 25.03.2020 r.
  Wyświetleń: 248
 703. Zarządzenie Nr WG-VIII-53-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.06.2020r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 242
 704. Zarządzenie Nr WG-VIII-1/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dla budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 235
 705. Obwieszczenie nr PGN.6733.5.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 226
 706. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 226
 707. Zarządzenie nr WG-VIII-25-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.02.2020 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
  Wyświetleń: 224
 708. Zarządzenie Nr WG-VIII-28-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
  Wyświetleń: 223
 709. Zarządzenie Nr UG-7-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Olszanka w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem (COVID-19)
  Wyświetleń: 214
 710. XIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.06.2020
  Wyświetleń: 209
 711. Zarządzenie Nr UG-4-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 200
 712. Zarządzenie WG-VIII-31/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 199
 713. Obwieszczenie nr ROŚ.6220.4.2020 Burmistrza Niemodlina z dnia 30 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 190
 714. Konsultacje społeczne w sprawie referencyjnych ekosystemów leśnych prowadzone przez Nadleśnictwo Tułowice
  Wyświetleń: 185
 715. Konsultacje społeczne w sprawie referencjnych ekosystemów lesnych prowadzone przez Nadleśnictwo Brzeg
  Wyświetleń: 179
 716. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.8.7.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.05.2020 r. o wydaniu postanowienie nr IRIOS 6220.8.7.1.2020 DSS do decyzji nr IRIOS 6220.8.7.2020 DSS z dnia 11.05.2020 r.
  Wyświetleń: 177
 717. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 176
 718. Zarządzenie Nr WG-VIII-36/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 176
 719. Zapytania ofertowe 2020 rok
  Wyświetleń: 172
 720. Zarządzenie nr WG-VIII- 37/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 171
 721. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat - 05.06.2020
  Wyświetleń: 164
 722. Informacja o podmiocie obsługujacym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 160
 723. Zarządzenie Nr WG-VIII-26/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 160
 724. Zarządzenie Nr WG-VIII-27-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 160
 725. Informacja o podmiocie zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 159
 726. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.6.2020.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 159
 727. Zawiadomienie nr IRiOŚ. 6220.4.17.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu „Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej..."
  Wyświetleń: 157
 728. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 154
 729. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.11.4.1.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej..."
  Wyświetleń: 152
 730. Zapytanie ofertowe nr IRiOŚ/1/2020 - zapraszenie do złożenia oferty cenowej na realizację programu priorytetowego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  Wyświetleń: 152
 731. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.3.4.2020.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 151
 732. Zarządzenie Nr WG-VIII-20 /2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 149
 733. Zarządzenie Nr WG-VIII-13/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr WG-VIII-9/2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.01.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019
  Wyświetleń: 147
 734. Zarządzenie Nr WG-VIII-12/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 146
 735. Głosowania imienne - XIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.06.2020
  Wyświetleń: 143
 736. Zarządzenie Nr WG-VIII-29/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 143
 737. Zarządzenie Nr WG-VIII-40/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 140
 738. Zarządzenie Nr WG-VIII-9 /2019 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 140
 739. Zarządzenie Nr WG-VIII-30/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 139
 740. Rejestr petycji - 2020 rok
  Wyświetleń: 137
 741. Zarządzenie Nr WG-VIII-33-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 135
 742. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.22.1.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 134
 743. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.22.1.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 130
 744. Zarządzenie Nr WG-VIII-32/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.03.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakesie upowszechniaia kultury fizycznej...
  Wyświetleń: 129
 745. Zarządzenie Nr WG-VIII-34/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 129
 746. Zarządzenie Nr UG-8-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 122
 747. Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.08.2020 r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego ograniczonego - 287/2 w Obórkach
  Wyświetleń: 121
 748. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie nr 585437-N-2020 z dnia 15-09-2020 r. - Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie położonej na działkach 21, 234/1, 237/8, 234/5, 237/9
  Wyświetleń: 119
 749. Zarządzenie Nr WG-VIII-38/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 117
 750. Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 111
 751. Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 585543-N-2020 z dnia 15.09.2020 r. - Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I Etap)
  Wyświetleń: 109
 752. Zarządzenie Nr WG-VIII-35/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 108
 753. Zarządzenie Nr WG-VIII-49/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 108
 754. Zarządzenie Nr WG-VIII-41/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 106
 755. Obwieszczenie Wójta Gmina Olszanka o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 105
 756. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2020 roku
  Wyświetleń: 105
 757. Informacja nr OR.2110.1.7.2020 o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze nr OR.2110.1.2020
  Wyświetleń: 103
 758. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.11.8.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchnią zabudowy do 5,49 ha
  Wyświetleń: 100
 759. Zarządzenie Nr WG-VIII-43-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 99
 760. Zarządzenie Nr WG-VIII-42-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 97
 761. Obwieszczenie nr RIOS 6220.9.8.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 93
 762. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 85
 763. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.9.8.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.04.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 84
 764. Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wydaniu decyzji o braku Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji..."
  Wyświetleń: 82
 765. Zarządzenie Nr WG-VIII-47-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 82
 766. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 81
 767. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.8.8.1.2020.DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 08.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 80
 768. Zarządzenie Nr WG-VIII-55-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 76
 769. Zarządzenie Nr WG-VIII-50-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 74
 770. Obwieszczenie nr PGN.6733.5.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.08.2020 r. o podaniu do wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 73
 771. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.10.8.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą..."
  Wyświetleń: 71
 772. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.4.17.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.05.2020 r. o zebranym materiale w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia..."
  Wyświetleń: 71
 773. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-44-2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska...
  Wyświetleń: 71
 774. Głosowania imienne - XX Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.08.2020
  Wyświetleń: 68
 775. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-45-2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu dokonującego kontroli budynków na terenie Gminy Olszanka, w których wykonywane będą działania objęte dofinansowaniem przed modernizacją...
  Wyświetleń: 68
 776. Obwieszczenie nr IRIOS 6220.9.9.1.2020 DSS Wójta Gminy Olszanka z dn. 15.05.2020 r. o wydaniu decyzji o braku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą..."
  Wyświetleń: 66
 777. Zarządzenie Nr UG-15-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-1-2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 66
 778. XX Sesja Rady Gminy Olszanka - 27.08.2020 r.
  Wyświetleń: 61
 779. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-21-2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, na inwestycje...
  Wyświetleń: 60
 780. Informacja nr OR.2110.1.9.2020 o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 55
 781. Zarządzenie Nr WG-VIII-60/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 54
 782. Zarządzenie Nr WG-VIII-51-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance za rok 2019.
  Wyświetleń: 53
 783. Zarządzenie Nr UG-6/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.03.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr UG-14/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 sierpnia 2018r. w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie odzieży
  Wyświetleń: 52
 784. Zarządzenie Nr WG-VII-59/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 52
 785. Zarządzenie Nr WG-VIII-57/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 51
 786. Zarządzenie Nr WG VIII-39/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.05.2020r. w sprawie: działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszance w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  Wyświetleń: 47
 787. Zarządzenie Nr UG-5/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.03.2020r. w sprawie realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku i zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 42
 788. Zarządzenie Nr WG-VIII-58/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.07.2020r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 w Pogorzeli w okresie obowiązywania epidemii wywołanej koronawirusem COWID-19
  Wyświetleń: 42
 789. Zarządzenie Nr WG-VIII-61/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 36
 790. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 8 lat - 21.09.2020
  Wyświetleń: 34
 791. Zarządzenie Nr WG-VIII-62-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Wyświetleń: 31
 792. XXI Sesja Rady Gminy Olszanka - 15.09.2020 r.
  Wyświetleń: 26
 793. Zarządzenie nr WG-VIII-67/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 9 września 2020 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo - gospodarza dla sił zbrojnych na terenie Gminy Olszanka
  Wyświetleń: 20
 794. Zarządzenie Nr WG-VIII-63-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 17
 795. Głosowania imienne - XXI Sesja Rady Gminy Olszanka - 15.09.2020 r.
  Wyświetleń: 16
 796. Zarządzenie Nr WG-VIII-66-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 16
 797. Zarządzenie Nr WG-VIII-69-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Wyświetleń: 11
Wersja XML