Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2020 roku

Lp. Treść dokumentu
1. PDFInformacja Wójta Gminy Olszanka o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszanka w I półroczu 2020 roku.pdf
2. PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.pdf
3. PDFInformacja o przebiegu planu fiansowego GOKIS w Olszance za I półrocze 2020 roku.pdf

 

Wersja XML