Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku

Lp. Data publikacji Treść ogłoszenia
1. 28-08-017 PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka w I półroczu 2017 roku.pdf
2. 28-08-017 PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Olszance za I półrocze 2017 roku.pdf
1. 03.04.2018 PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2017 roku.pdf
2. 03.04.2018 PDFSprawozdanie GOKiS w Olszance z wykonania planu finansowego za 2017 r.pdf
3. 03.04.2018 PDFInformacja o stane mienia jst na dzień 31 grudnia 2017 r..pdf

 

Wersja XML