Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu Gminy na 2014 rok

DOCProjekt budżetu na rok 2014.doc

XLSProjekt Budżetu na rok 2014.xls

PDFUchwała nr 587-2013 RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2014r.pdf

Wersja XML