Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku

Lp. Data Dokument
1. 21.09.2016

PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka w I półroczu 2016 roku.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Olszance za I półrocze 2016 roku.pdf

2. 04.04.2017

PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok.pdf

PDFSprawozdanie GOKiS w Olszance z wykonania planu finansowego za 2016 r.pdf

 

Wersja XML