Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian

 1. Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 585543-N-2020 z dnia 15.09.2020 r. - Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Obórki na działkach nr 57, 89/13, 90/1, 78 wraz z odwodnieniem (I Etap)
  Data modyfikacji: 30-09-2020 12:51
 2. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie nr 585437-N-2020 z dnia 15-09-2020 r. - Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie położonej na działkach 21, 234/1, 237/8, 234/5, 237/9
  Data modyfikacji: 30-09-2020 12:50
 3. Obwieszczenia Wody Polskie
  Data modyfikacji: 28-09-2020 07:49
 4. Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.
  Data modyfikacji: 22-09-2020 07:43
 5. Zarządzenie Nr WG-VIII-69-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Data utworzenia: 22-09-2020 07:42
 6. Obwieszczenia Wójta Gminy
  Data modyfikacji: 21-09-2020 12:55
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka
  Data utworzenia: 21-09-2020 12:54
 8. Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy - 2018-2023
  Data modyfikacji: 21-09-2020 12:50
 9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę/użyczenie - 2020
  Data modyfikacji: 21-09-2020 10:27
 10. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 8 lat - 21.09.2020
  Data modyfikacji: 21-09-2020 10:26
Wersja XML