Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian

 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2020 r.
  Data modyfikacji: 10-07-2020 10:20
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-45-2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu dokonującego kontroli budynków na terenie Gminy Olszanka, w których wykonywane będą działania objęte dofinansowaniem przed modernizacją...
  Data utworzenia: 10-07-2020 10:16
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-44-2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska...
  Data utworzenia: 10-07-2020 10:10
 4. Zarządzenie Wójta Gminy Olszanka nr WG-VIII-21-2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, na inwestycje...
  Data utworzenia: 10-07-2020 10:06
 5. Zarządzenie Nr WG-VIII-55-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020
  Data utworzenia: 10-07-2020 09:49
 6. Zarządzenie Nr WG-VIII-51-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance za rok 2019.
  Data utworzenia: 09-07-2020 13:54
 7. Zarządzenie Nr WG-VIII-49/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Olszanka na 2020 rok
  Data utworzenia: 09-07-2020 13:50
 8. Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie nr 554021-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi
  Data modyfikacji: 09-07-2020 12:30
 9. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020
  Data modyfikacji: 09-07-2020 10:35
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Krzyżowice - 08.07.2020
  Data modyfikacji: 08-07-2020 12:30
Wersja XML