Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rok Treść
2011 DOCXSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2011r...docx
2012 PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r..pdf
2013 DOCXSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2013.docx
2014 PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r..pdf
2015 PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r..pdf
2016 PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego za 2016 rok.pdf
2017 PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.pdf
2018 PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.pdf

 

 

 


 

Wersja XML