Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Olszanka

Lp. Treść
1. PDFBilans z wykonania budżetu jst na 31.12.2018 r..pdf
2. PDFŁĄCZNY BILANS NA 31.12.2018 R..pdf
3. PDFŁączny Rachunek zysków i strat na 31.12.2018 r..pdf
4. PDFŁączne Zestawienie zmian w funduszu na 31.12.2018 r..pdf
5. PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf

 

Urząd Gminy

Lp. Treść
1. PDFBilans na dzień 31.12.2018 r..pdf
2. PDFInformacja dodatkowa.pdf
3. PDFRachunek zyskow i strat jednostki.pdf
4. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp. Treść
1. PDFBilans na dzień 31.12.2018 r..pdf
2. PDFInformacja dodatkowa.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
4. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Lp. Treść
1. PDFBilans na dzień 31.12.2018 r..pdf
2. PDFInformacja dodatkowa.pdf
3. PDFRachunek zysków i start.pdf
4. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance

Lp. Treść
1. PDFBilans na dzień 31.12.2018 r..pdf
2. PDFInformacja dodatkowa.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat.pdf
4. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich

Lp. Treść
1. PDFBilans na dzień 31.12.2018 r..pdf
2. PDFInformacje dodatkowe.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
4. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu

Lp. Treść
1. PDFBilans na dzień 31.12.2018 r..pdf
2. PDFInformacja dodatkowa.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat.pdf
4. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi

Lp. Treść
1. PDFBilans za dzień 31.12.2018 r..pdf
2. PDFInformacja dodatkowa.pdf
3. PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
4. PDFZestawienie zmian funduszu jednostki.pdf

 

Wersja XML