Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi

Rok Treść
2011 PDFUchwała Nr XLIII-280-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 10.11.2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XV-97-2011 Rady Gminy Olszanka z dn 29.11.2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy OLszanka na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi.pdf
2013 DOCUchwała Nr XXIX-171-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia Programu wspołpracy Gminy Olszanka na 2013 rok z organizcjami pozarządow.doc
2014 PDFUchwała Nr XL-259-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2013r. w sprawie Uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2014r. z organizacjami.pdf
2015 DOCUchwała Nr II-15-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2015r. z organizacjami pozarządowymy.doc
2016 PDFUchwała Nr X-92-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.11.2015r..pdf
2017 PDFUchwała Nr XXI-160-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2016 r..pdf
2018 PDFUchwała Nr XXXIV-234-2017 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2017r..pdf
2019 PDFUchwała Nr II-18-2018 Rady Gminy Olszanka z dn. 14.12.2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi.pdf
2020 PDFUchwała Nr XIV-94-2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami.pdf

 

Wersja XML