• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność lobbingowa

Zarządzenie Nr UG-16/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. Wójta Gminy Olszanka w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników UG Olszanka z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów

PDFZarządzenie Nr UG-16/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. Wójta Gminy Olszanka w sprawie określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników UG Olszanka z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową.pdf


PDFInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016.pdf

PDFInformacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Olszanka przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015.pdf

 

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6311419
w tym miesiącu: 88389
dzisiaj: 5353