Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości

Ustalanie numeru porządkowego dla nieruchomości regulowane jest przepisami:

- Ustawa z dnia 17 maja 2989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz 725 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);

Pliki do pobrania:

Wersja XML