Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe 2015 r.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone

6 września 2015 r. w godzinach 6.00-22.00

 
Podczas referendum zostaną postawione trzy pytania:


Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 318)

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. poz. 852 zostało opublikowane.

Strona internetowa z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej:

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum:

 

Wersja XML