• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Marszałka Województwa

Obwieszczenia i Zawiadomienia Marszałka Województwa Opolskiego

 

2017 rok
_____________________

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dn. 15.11.2017 r..pdf

 

2016 rok
_____________________

PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego z dn. 13.12.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf

PDFObwieszczenie nr DOS-III.7322.51.2016.AK Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie nr DOS-III.7322.76.2016.AK z dn. 08.11.2016 r. Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf

PDFObiweszczenie Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z dnia 26 września 2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie prjektowanym gazociągiem DN1000 na działkach wyszczególnionych w załączniku.pdf

PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6311178
w tym miesiącu: 88148
dzisiaj: 5112