Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Marszałka Województwa

Obwieszczenia i Zawiadomienia Marszałka Województwa Opolskiego

 

2020 rok
_____________________

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie z dnia 26.02.2020 r. Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie.pdf

PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.pdf

 

2017 rok
_____________________

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dn. 15.11.2017 r..pdf

 

2016 rok
_____________________

PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego z dn. 13.12.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf

PDFObwieszczenie nr DOS-III.7322.51.2016.AK Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie nr DOS-III.7322.76.2016.AK z dn. 08.11.2016 r. Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa nr DOŚ-III.7322.76.2016.AK.pdf

PDFObiweszczenie Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7322.51.2016.AK z dnia 26 września 2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie prjektowanym gazociągiem DN1000 na działkach wyszczególnionych w załączniku.pdf

PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

Wersja XML