Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok


DOCSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2011 roku.doc

DOCZałącznik Nr 1 - Realizacja zadań zleconych w 2011 r..doc

DOCZałącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance.doc

DOCZałącznik Nr 3 - Rozliczenie dotacji udzielonej dla GZ LZS za 2011 rok.doc

DOCZałącznik Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2011 r..doc

DOCRealizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu Województwa Opolskiego.doc

DOCInformacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r..doc

DOCZałącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.doc

DOCZałącznik Nr 3 do Informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.doc

DOCZałącznik Nr 4 do Informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: marzec 2012r.
Wersja XML