Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy na 2010 rok

DOCUchwała Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.doc

DOCZałącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wydatki majątkowe.doc

DOCZałącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wydatki bieżące budżetu Gminy.doc

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Przychody i rozchody budżetu Gminy.doc

DOCZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.doc

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej.doc

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wydatki obejmujace planowane kwoty dotacji.doc

DOCZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 - Fundusz Sołecki.doc

DOCZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2011.doc

DOCZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW.doc

DOCZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Plan przychodów i wydatków ZGK w Olszance zs. w Czeskiej Wsi.doc

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML