Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty i ogłoszenia/ Informacje dla wyborców

Informacje dla wyborców

DOCDopisanie do spisu wyborców.doc

DOCZaświadczenie o prawie do głosowania.doc

DOCGłosowanie przez pełnomocnika.doc

PDFwniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

PDFzgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy czasowo przebywającego na terenie Gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkałego.doc

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 

DOCGłosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.doc

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania przeznaczonym dla wyborców niepelnosprawnych.doc

DOCGłosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego.doc

DOCZgłoszenie głosowania korespondencyjnego.doc

DOCGłosowanie przez pełnomocnika wyborcy niepełnosprawnego.doc

 PDFwniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

PDFzgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

DOCGłosowanie przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille?a.doc

 

Granice i siedziby obwodów głosowania

 DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 września 2011r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW.doc

 

Obwodowe Komisje Wyborcze

 DOCUchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych.doc

DOCZgłoszenie kandydatów na czlonka OKW - druk.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Data wytworzenia: wrzesień.2011r.
Wersja XML