Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia i Zarządzenia Wójta Gminy

DOCObwieszczenia Wójta Gminy Olszanka z dnia 22 09.2010r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.doc

DOCZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.doc


DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.10.2010r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania i siedzib OKW.doc


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Data wytworzenia: 29.09.2010r.
Wersja XML