Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.doc

DOCWzór oferty.doc

DOCWykaz złożonych ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.doc

DOCXWykaz braków formalnych - oferty w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych..docx 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadan w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.doc

DOCWzór oferty.doc

DOCWykaz złożonych ofert - profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii.doc

DOCXWykaz braków formalnych - oferty w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii...docx 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Olszanka

DOCOgłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.doc

DOCWzór oferty.doc

Informacja: do dnia 10 marca 2010 roku do godz.15.oo wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olszance zs. w Krzyżowicach - oferta spełnia wymagania formalne. Wnioskowana kwota dotacji - 80.100,-zł

 Informacja: w dniu 16 marca 2010 roku została zawarta  umowa na realizację zadania z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Olszance zs. w Krzyżowicach.  Kwota dotacji - 80.100,-

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie Odnowy i rozwoju wsi na terenie Gminy Olszanka


DOCOgłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie odnowy i rozwoju wsi.doc
 

DOCWzór oferty.doc
 

Informacja : do dnia 10 marca 2010r. do godz. 15.oo nie wpłynęły żadne oferty na realizację w/w zadań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML