Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 na: Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.


DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.doc 

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOCPrzetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ

PDFOpinia RIO Opole nt. sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2008 r..pdf

PDFOpinia RIO Opole nt. sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2009 r..pdf

PDFRb-27 S za 2008 r..pdf

PDFRb-27 S za 2009 r..pdf

PDFRb-28 S za 2008 r..pdf

PDFRb-28 S za 2009 r..pdf

PDFRb - NDS o nadwyżce-deficycie za 2008 r..pdf

PDFRb - NDS o nadwyżce-deficycie za 2008 r..pdf

PDFRb-N za 2009 r..pdf

PDFRb-NDS za 2009 r..pdf

PDFRb-PDP - z wykonania dochodów podatkowych za 2008 r..pdf

PDFRb-PDP za 2009 r..pdf

PDFRb-Z za 2008 r..pdf

PDFRb-Z za 2009 r..pdf

PDFUchwała Rady Gminy W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

 DOCODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

DOCZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PDFopinia Rio o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały bużetowej Gminy Olszanka na 2010r

PDFopinia RIO o prognozie kwoty długu Gminy Olszanka

PDFPrognoza na lata spłaty

PDFWskażniki i relacje poziomu zadłużenia JST

PDFInformacja o zobowiązaniach finansowych podjętych przez Gmine Olszanka do dnia 30 czerwca 2010r

PDFRb-N - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010r

PDFRb-Z - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010 r

PDFRb-27S - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010 r

PDFRb-28S - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010r.

PDFRb-NDS - sprawozdanie finansowe Gminy za II kwartał 2010r.

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: 2010-08-27


DOCPrzetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 000,00 na

Wersja XML