Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 Euro - 2005 rok.

1. DOCBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYLESIU WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ POMPOWNI SIECIOWYCH.doc

DOCZawiadomienie o wynuku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowniami sieciowymi”.doc

DOCInformacja o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowniami sieciowymi”.doc

DOCInformacja o rozpoczeciu zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowniami sieciowymi.doc


2. DOCMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W CZESKIEJ WSI..doc

DOCZawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.doc

DOCZawiadomienie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi.doc


3. DOCMODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OLSZANCE.doc

DOCZawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance.doc

DOCInformacja o przystąpieniu do realizacji zadania pn.„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance”.doc


4. DOCMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W CZESKIEJ WSI.doc

DOCDodatkowa informacja o ogłoszonym przetargu na realizację zadania pn. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi.doc

DOCZawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi.doc

DOCInformacja o rozpoczęciu realizacji zadania pn. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi.doc


DOCInformacja o rozpoczeciu zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnejW Przylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowniami sieciowymi.doc

Wersja XML