Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami - 01.2020

Zarządzenie Nr WG–VIII-7/2020
Wójta Gminy Olszanka

z dnia 20 stycznia  2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) projektów uchwał Rady Gminy Olszanka:

Pliki do pobrania:

 1. PDFZarządzenie Nr WG-VIII-7-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
  1. PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
  2. PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania_czystości i  porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
  3. ODTAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych.odt
  4. PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
Wersja XML