Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

  1. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
  3. Radni Gminy

Na podstawie art. 24i Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594) dokonano wyłączenia jawności treści oświadczeń majątkowych w zakresie: adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonali : Katarzyna Piróg, Rafał Bandrowski

Wersja XML