Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i pracowników Urzędu Gminy, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji lub z tytułu powołania na stanowiska w 2015 roku

Oświadzenia złożone z tytułu powołania na stanowiska

 1. Skarbnik Gminy
 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

 1. Skarbnik Gminy
 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wersja XML