Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Wójta i Radnych Gminy Olszanka na początek kadencji 2014-2018

  1. Wójt Gminy Olszanka
  1. Przewodnicząca Rady Gminy
  1. Radni Gminy

Na podstawie art. 24i Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594) dokonano wyłączenia jawności treści oświadczeń majątkowych w zakresie: adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Wersja XML