Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty złożone w 2010 roku

 

 

Ogłoszenie
Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) podaję do wiadomości złożoną przez Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO ofertę na realizację zadania publicznego.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni tj. do dnia 23 sierpnia 2010r. można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty.   Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka.
Olszanka, dnia 16 sierpień  2010r.
 
                                                                                                         Wójt Gminy Olszanka
 PDFWniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego.pdf

 

Ogłoszenie
Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) podaję do wiadomości złożone przez Stowarzyszenia oferty na realizację zadań publicznych.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni tj. do dnia 27 lipca 2010r. można wnosić uwagi dotyczące złożonych ofert.   Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka.
Olszanka, dnia 20 lipiec 2010r.
 
                                                                                                                                                          Wójt Gminy Olszanka
 
 PDFWniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Odnowy Wsi Przylesie.pdf

PDFWniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Teraz Gierszowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Rosińska
Data wytworzenia: 20.07.2010r., 16.08.2010r.
Wersja XML