Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty złożone w 2016 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami ) podaję do wiadomości  złożoną przez Ludowy Zespół Sportowy Olszanka-Pogorzela Sekcja Sportów Siłowych z siedzibą Pogorzela 35, 49-332 Olszanka,  ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 cyt. ustawy , w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP , na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,  można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr 6.

 

Olszanka, dnia 18.05.2016 r.

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

 

 



 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 239 z późn. zmianami) podaję do wiadomości złożoną przez Ludowy Zespół Sportowy Klub Sportowy „POLONIA” Przylesie, 49-351 Przylesie  ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a  ust. 4 cyt. Ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanka, można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr  6.

 

Olszanka, dnia 07.09.2016r

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska



 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 239 z późn. zmianami) podaję do wiadomości złożoną przez  Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olszance z/s w Krzyżowicach, 49-332 Olszanka  ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a  ust. 4 cyt. Ustawy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanka, można wnosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Olszanka, pok. Nr  6.

 

Olszanka, dnia 30.09.2016r.

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

 

Wersja XML