Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2016 rok

 1. "Opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Olszanka"
  LP. Dokument
  1. DOCZapytanie ofertowe na sprządzenie Programu usuwania azbestu dla gminy Olszanka.doc
     

   

 2. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  Olszanka”
Lp. Dokument
1. DOCZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.doc
2. PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 1. Przebudowa przepustu na cieku Sadzawa dz. Nr 183 k.m.1 w miejscowości Gierszowice, w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na działkach o numerach ewidencyjnych: 352 i 394 k.m.1 oraz przebudowa przepustu nr 2 na cieku Sadzawa na działce nr 183, k.m. 1 w ciągu drogi położonej na działkach nr 366 i 387 w obrębie m. Gierszowice na wysokości cmentarza”.
Lp. Data Dokument
1. 25-08-2016 DOCXZapytanie ofertowe.docx
2. 25-08-2016 DOCXDruk oferty cenowej - Zał. nr 1 do Zapytania.docx
3. 25-08-2016 DOCXOświadczenie - Zał. nr 2 do Zapytania.docx
4. 25-08-2016 ODTWzór umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania.odt
5. 25-08-2016 DOCOświadczenie gwarancyjne - Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.doc
6. 25-08-2016

PDFProjekt budowlano - wykonawczy I.pdf

PDFRys nr 6 Profil podłużny I.pdf
PDFRys nr 4 Ścianka przepustu - zbrojenie I.pdf
PDFRys nr 5 przekroje normalne branża drogowa I.pdf
PDFRys nr 3 Przekroje przepust I.pdf
PDFRys nr 2 Plan sytuacyjny I.pdf
PDFRys nr 1 Plan orientacyjny I.pdf

7. 25-08-2016 PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne I.pdf
8. 25-08-2016 PDFPrzedmiar robót I.pdf
9. 25-08-2016

PDFProjekt budowlano - wykonawczy II.pdf

PDFRys 5 Przekrój normalny branża drogowa II.pdf
PDFRys 6 Profil podłużny - branża drogowa II.pdf
PDFRys 4 Ścianka przepustu - zbrojenie II.pdf
PDFRys 3 Przekroje poprzeczne II.pdf
PDFRys 2 Plan sytuacyjny II.pdf
PDFRys 1 Plan orientacyjny II.pdf

10. 25-08-2016 PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne II.pdf
11. 25-08-2016 PDFPrzedmiar robót II.pdf

 

 1. "Wykonanie dokumentacji na remont zbiornika retencyjnego w m. Przylesie"
Lp. Data Dokument
1. 29-08-2016 PDFZapytanie ofertowe.pdf
2. 29-08-2016 DOCFormularz ofertowy.doc
3. 27.09.2016 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 1. Przebudowa przepustu na cieku Sadzawa dz. Nr 183 k.m.1 w miejscowości Gierszowice, w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na działkach o numerach ewidencyjnych: 352 i 394 k.m.1 oraz przebudowa przepustu nr 2 na cieku Sadzawa na działce nr 183, k.m. 1 w ciągu drogi położonej na działkach nr 366 i 387 w obrębie m. Gierszowice na wysokości cmentarza”.
Lp. Data Dokument
1. 06-09-2016 DOCXZapytanie ofertowe.docx
2. 06-09-2016 DOCXDruk oferty cenowej - Zał. nr 1 do Zapytania.docx
3. 06-09-2016 DOCXOświadczenie - Zał. nr 2 do Zapytania.docx
4. 06-09-2016 ODTWzór umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania.odt
5. 06-09-2016 DOCOświadczenie gwarancyjne - Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.doc
6. 06-09-2016

PDFProjekt budowlano - wykonawczy I.pdf

PDFRys nr 6 Profil podłużny I.pdf
PDFRys nr 4 Ścianka przepustu - zbrojenie I.pdf
PDFRys nr 5 przekroje normalne branża drogowa I.pdf
PDFRys nr 3 Przekroje przepust I.pdf
PDFRys nr 2 Plan sytuacyjny I.pdf
PDFRys nr 1 Plan orientacyjny I.pdf

7. 06-09-2016 PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne I.pdf
8. 06-09-2016 PDFPrzedmiar robót I.pdf
9. 06-09-2016

PDFProjekt budowlano - wykonawczy II.pdf

PDFRys 5 Przekrój normalny branża drogowa II.pdf
PDFRys 6 Profil podłużny - branża drogowa II.pdf
PDFRys 4 Ścianka przepustu - zbrojenie II.pdf
PDFRys 3 Przekroje poprzeczne II.pdf
PDFRys 2 Plan sytuacyjny II.pdf
PDFRys 1 Plan orientacyjny II.pdf

10. 06-09-2016 PDFSzczegółowe Specyfikacje Techniczne II.pdf
11. 06-09-2016 PDFPrzedmiar robót II.pdf
12. 19.09.2016 DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx

 

Wersja XML