Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszanka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data publikacji Treśc dokumentu
1. 2015-12-16 DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
2. 2015-12-16 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 2015-12-16 DOCXZal. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 2015-12-16 PDFZał. nr 1 do SOPZ.pdf
5. 2015-12-16 PDFZał. nr 1a do SOPZ.pdf
6. 2015-12-16 PDFZał. nr 2 do SOPZ.pdf
7. 2015-12-16 DOCXZal. nr 3 do SOPZ.docx
8. 2015-12-16 DOCZal. nr 2-9 do SIWZ.doc
9. 2015-12-16 DOCZal. nr 10 do SIWZ- Projekt umowy.doc
10. 2015-12-29 PDFzawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty.pdf
11. 2016-01-05 DOCOgłoszenie o udzielniu zamówienia.doc

 

Wersja XML