Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu Programu współpracy na 2011r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone  w formie bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.) po upływie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy  (BIP) informacji o konsultacjach oraz projektu Programu współpracy na rok 2011, tj. w dniu 18 stycznia 2011r. o godz. 13.oo w Urzędzie Gminy Olszanka-sala Nr 9.
 
 DOCProgram współpracy z organizacajmi pozarządowymi na 2011 rok.doc

Wersja XML