• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami - 2015

Lp. Treśc dokumentu
1. DOCZarządzenie Nr WG-82-2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15 września 2015 r..doc
2. PDFProjekt uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf 
3. PDFProjekt uchwaly w sprawie okreslenia szczegółowego zakresu..pdf 
4. PDFProjekt uchwaly w sparwie okreslenia wzoru deklaracji.pdf  

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6474420
w tym miesiącu: 103974
dzisiaj: 972