Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne - 2015

  1. DOCInformacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.doc
Wersja XML