Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.

Zarządzenie Nr WG-VII-35-2015 Wójta Gminy Olszanka z dn. 05 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1118 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Olszanka w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2015 r.

Treść zarządzenia wraz z pojektem uchwały:

PDFZarządzenie Nr WG-VII-35-2015 Wójta Gm. Olszanka z dn. 05 marca 2015r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z organ. pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 z dn. 24 kwietnia 2003r..pdf

Wersja XML