Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Rozbudowa wodociągu gminnego - Budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek.

 

Lp. Data Treść dokumentu
1. 2015-02-25 DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
2. 2015-02-25 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 2015-02-25 Zał. nr 1 do SIWZ
Projekt budowlano - wykonawczy. Sieć wodociągowa - budowa rurociągu przesyłowego wody z Jankowic Wielkich do Obórek.
PDFOpis techniczny i Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf
PDFRys. S-1 Plan zagospodarowania. Sieci zewnętrzne.pdf
PDFRys. S-2 Plan zagospodarowania. Sieci zewnętrzne.pdf
PDFRys. S-3 Plan zagospodarowania. Sieci zewnętrzne.pdf
PDFRys. S-4 Plan zagospodarowania. Sieci zewnętrzne.pdf
PDFRys. S-5 Profil sieci wodociągowej od pkt. 1 do I.pdf
PDFRys. S-6 Profil sieci wodociągowej od pkt. I do II.pdf
PDFRys. S-7 Profil sieci wodociągowej od pkt. II do III.pdf
PDFRys. S-8 Profil sieci wodociągowej od pkt. III do 6.pdf
PDFRys. S-9 Profil sieci wodociągowej od pkt. HP1-2, HP2-3, 4-Tr1, 5-Tr2.pdf
PDFRys. S-10 Przekrój poprzeczny przez drogę wojewódzką nr 401.pdf
PDFRys. S-11 Przekrój poprzeczny przez drogę wojewódzką nr 458.pdf
4. 2015-02-25 Zał. nr 2 do SIWZ
Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej. Zabudowa rurociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 i 401
PDFOpis techniczny, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenie projektanta.pdf

PDFRys. S-1 Plan zagospodarowania. Sieci zewnętrzne.pdf
PDFRys. S-4 Plan zagospodarowania. Sieci zewnętrzne.pdf
PDFRys. S-5 Profil sieci wodociągowej od pkt. 1 do I.pdf
PDFRys. S-8 Profil sieci wodociągowej od pkt. III do 6.pdf
PDFRys. S-10 Przekrój poprzeczny przez drogę wojewódzką nr 401.pdf
PDFRys. S-11 Przekrój poprzeczny przez drogę wojewódzką nr 458.pdf
5. 2015-02-25 PDFZał. Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
6. 2015-02-25 PDFZał. Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót.pdf
7. 2015-02-25 DOCZał. nr 5-12 do SIWZ.doc
8. 2015-02-25 DOCZał. Nr 13 do SIWZ - Wzór umowy.doc
9. 2015-03-04 DOCOdpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 02.03.2015 r..doc
10. 2015-03-09 DOCOdpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 06.03.2015 r..doc
11. 2015-03-18 DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
12. 2015-03-23 DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa rurociagu przesyłowego z Jankowic Wielkich do Obórek.doc

 

Wersja XML