Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data Treść dokumentu
1. 2014-12-22 DOCOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc
2. 2014-12-22 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 2014-12-22 DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 2014-12-22 PDFZał. nr 1 do SOPZ.pdf
5. 2014-12-22 PDFZał. nr 1a do SOPZ.pdf
6. 2014-12-22 PDFZał. nr 2 do SOPZ.pdf
7. 2014-12-22 PDFZał. nr 2a do SOPZ.pdf
8. 2014-12-22 DOCXZał. nr 3 do SOPZ.docx
9. 2014-12-22 DOCZał. nr 2-8 do SIWZ.doc
10. 2014-12-22 DOCZał. nr 9 do SIWZ- Projekt umowy.doc
11. 2014-12-30 DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
12. 2015-01-07 DOCOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc

 

Wersja XML