Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stałe Komisje VII kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2014-2018

KOMISJE RADY GMINY OLSZANKA

Komisja Rewizyjna: 

1. Elżbieta Zawiła - Przewodnicząca
2. Jan Warowy - Członek
3. Jerzy Tokarczyk - Członek
4. Sebastian Oleszko - Członek
5. Dorota Węgłowska - Członek

 

Komisja Finansów, Budżetu i Planu:

1. Jan Warowy - Przewodniczący
2. Dorota Domagała - Członek
3. Elżbieta Zawiła - Członek
4. Ewa Hodór - Członek
5. Sylwia Litwinowicz - Członek

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi:

1. Dorota Domagała - Przewodnicząca
2. Marek Szymaniak - Członek
3. Andrzej Witkowski  - Członek
4. Marian Piróg - Członek
5. Dorota Skotnicka - Członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1. Ewa Hodór - Przewodnicząca
2. Krzysztof Rosiński - Członek
3. Andrzej Witkowski - Członek
4. Sebastian Oleszko - Członek
5. Dorota Węgłowska - Członek
6. Marian Piróg - Członek
7. Małgorzata Dobek - Członek
Wersja XML