Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska w 2014 roku

 

Lp. Treść oświadczenia
1. PDFMarzena Kamińska.pdf
2. PDFJan Golonka.pdf 

 

 

Na podstawie art. 24i Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594) dokonano wyłączenia jawności treści oświadczeń majątkowych w zakresie: adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonał : Rafał Bandrowski 

Wersja XML